26 juni 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (122)


HONDERD JAAR VOETBAL & TWINTIG JAAR KSK

KSK-VOORZITTER VANDENDRIESSCHE VINDT

'FINANCIELE EN ORGANISATORISCHE PUINHOOP'


Uit een opmerkelijk schrijven van de nieuwe KSK-voorzitter Jean-Marie Vandendriessche dat ‘De Benieuwde Ronsenaar’ via een gunstige wind bereikt, blijkt dat het nieuwe KSK-bestuur dezer dagen vooral hopen werk heeft met… puin ruimen.

De voorzitter gewaagt in zijn schrijven onomwonden van een ‘financiële en organisatorische puinhoop’.


‘Het staat buiten kijf dat KSK de voorbije jaren sportieve successen heeft gekend (o.a. 6 jaar voetbal in 2de klasse),’ aldus voozitter Jean-Marie Vandendriessche in dat schrijven.

'Maar de prijs die de actuele bestuurders en medewerkers hiervoor nog moeten afbetalen is wel zeer hoog. Persoonlijk reken ik succes niet louter en alleen af op de sportieve resultaten.’

Penale boeten, loonachterstallen, onbetaalde facturen

Jean-Marie Vandendriessche : ‘Als ik vaststel in welke mate wij de financïele en organisatorische puinhoop de voorbije maanden al hebben kunnen opkuisen, dan mogen wij ook van een succes spreken. Voor het eerst in vele jaren zullen wij wellicht met een min of meer "propere lei" aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.'

'Zonder in detail te treden, herinner ik hierbij aan enkele netelige dossiers die inmiddels opgelost werden : ROMAN, Penale Boeten, Rode Kruis, loon, huur- en verzekeringsachterstallen, OCMW, ...’

Lijk uit de kast

In de brief, refereert de voorzitter nog aan een lijk dat het voorbije weekend uit de kast is gerold. (Kopie hiervan is in ons bezit, noot van de red.)

Jean-Marie Vandendriessche ‘Het betreft een onbetaalde faktuur van juli 2005 (!) waarvan niemand tot op heden blijkbaar het bestaan af wist ! Echter geen nood, wij zullen hier ook wel voor een oplossing zorgen !’

De duidelijk verbolgen nieuwe voorzitter stuurt zijn mail door aan zo’n dertigtal personen. Hij ziet er bovendien zo te lezen ook geen bezwaar in dat de inhoud van zijn schrijven aan buitenstaanders wordt doorgegeven.

Nieuwe start

KSK organiseert op 14 juli om 19u30 een galawedstrijd tegen Zulte. Op 18 augustus is er dan het grootste Eeuwgala met de befaamde muzikant Freddy Birset, volgens kenners een ware topact. ’s Anderendaags volgt een eeuwbanket.

Hiermee wil KSK duidelijk een streep trekken onder het hoger aangehaalde - recente - verleden en een nieuwe periode inluiden van bloei.

In het kader van deze feestelijkheden hadden we op vraag van Passe-Partout een eerstdaags te verschijnen exclusief gesprek met Orphale Crucke: de man die twintig jaar geleden Club en Assa fusioneerde en zijn naam gaf aan het Ronsese voetbalstadion...

Foto Jean-Marie Vandendriessche Coyright De Benieuwde Ronsenaar.