26 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (68)


BURGEMEESTER
LUC DUPONT:

‘RONSE
HEEFT
IMAGOPROBLEEM’

BUREAU
MOET
PERCEPTIE
AANZWENGELEN


'We hebben een imagoprobleem. Het beeld van de vervallen industriestad zit nog in te veel hoofden en als je mensen wil aantrekken, is dat geen goede vertrekbasis.'

Dat zegt burgemeester Luc Dupont vandaag in een gesprek met Het Nieuwsblad.
Dupont is dat beu en wil daarom een bureau aanspreken.


Luc Dupont: 'Eind vorig jaar heb ik mij weer geërgerd aan het beeld dat van Ronse wordt opgehangen. Onze kerstmarkt was volgens neutrale waarnemers indrukwekkend, terwijl er in Oudenaarde zeven stalletjes stonden. Nochtans wijdt De Standaard een hele pagina aan het Oudenaardse initiatief, maar rept de krant met geen letter over die van Ronse. Wel brengen ze een groot verhaal over een defecte lift in de Scheldekouter. We moeten ons durven afvragen hoe het komt dat de een altijd positief in het nieuws komt en de andere negatief. Tegelijk denk ik dat we daar ook zelf iets aan kunnen doen. We gaan een bureau aanspreken dat ons daarbij kan helpen.'

Ronse scoort bijvoorbeeld in de criminaliteitscijfers nochtans niet slechter dan andere gemeenten.

Luc Dupont :'Ons diefstallencijfer ligt zelfs heel laag. Maar ik ben akkoord dat een geval van vandalisme of overlast er een te veel is. Als het over de politie gaat, is het dossier van de nieuwe kazerne veel problematischer. Elke oplossing die we de voorbije jaren naar voor schoven, werd door de oppositie geblokkeerd. Er lopen intussen drie procedures bij de Raad van State. We gaan echter gewoon verder zoeken verder naar creatieve oplossingen.'

Liberalen naar CD&V?

De burgemeester analyseert ook nog eens de verkiezingsuitslag.

Luc Dupont: 'Voor de CD&V was 8 oktober de beste uitslag sinds 1976 . De kiezer heeft ons beloond voor het beleid van de voorbije zes jaar. De SP.A is alleen dankzij het kartel status-quo gebleven. Het levert ons beiden wel acht zetels op. Ik had vermoed dat de liberale fracties VLD en GBIC samen vijf zitjes zouden verwerven. Maar het is nogmaals gebleken dat vechtend naar de kiezer gaan zelden een goede strategie is. Bovendien is niemand daar in staat gebleken om een behoorlijk aantal stemmen te halen. Het gevolg is dat de CD&V veel liberale kiezers heeft kunnen bekoren.'

De score van het Vlaams Belang komt volgens Dupont vooral van de proteststemmers.

Luc Dupont: 'Mijnheer Tack was er heilig van overtuigd dat het VB de grootste partij zou worden. Het doet mij plezier dat dit niet gebeurd is en dat twee democratische fracties hem voor blijven. Het VB haalde weliswaar net geen 24 procent en dat is veel te veel. Ik maak mijn geen illusies. Het betekent dat er nog steeds veel misnoegdheid is. Er zijn slechts een paar mensen die hun stem aan die partij geven vanuit hun Vlaamse overtuiging. De grote meerderheid zijn proteststemmers. Dat is geen typisch fenomeen voor Ronse. Het VB scoort zelfs op plaatsen waar de lijst maar uit een man bestond. Hoe dan ook moet het de laatste verkiezing zijn geweest waarop de partij winst maakte, anders hebben we een probleem.'

CD&V geesten waren niet rijp…

De CD&V heeft lang geaarzeld om een kandidaat van allochtone afkomst op de lijst te zetten, maar deed het uiteindelijk niet. Burgemeester Dupont legt in Het Nieuwsblad vandaag nog eens uit waarom

Luc Dupont: 'De geesten waren daar bij ons niet rijp voor. Nochtans bestaat een groot deel van onze bevolking uit inwijkelingen. Het is maar democratisch dat die mensen ergens vertegenwoordigd geraken. Ik vraag mij alleen af hoelang we het nog gaan hebben over kandidaten van allochtone afkomst. Tenslotte is Nedia in Ronse geboren en getogen.'

'Als het VB hier zo hoog scoort, is dat voor een groot deel te wijten aan de integratieproblematiek. Nedia is de geknipte persoon om hier verder werk van te maken.'

'Het is echter onze gezamenlijke taak om de lijn die door het bestuur wordt uitgezet bij alle bevolkingsgroepen over te brengen. De kans is groot dat het VB ook dat weer als gepamper zal bekijken, maar dat zeggen ze van alles wat we doen in functie van integratie.'

'Een degelijke inburgering komt er voor mij echter op aan dat we iedereen wijzen op zijn rechten, maar ook op zijn plichten. Nederlands leren en kennen is daar in een Vlaamse stad een van.'