15 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (60)

MEER DUIDING
VAN LUC DUPONT
EN POL KERCKHOVE
BIJ PLANNEN DELGHUST SITE

‘TEXTIEL INNOVEERT RAZENDSNEL’


Hierna wat meer duiding van burgemeester Luc Dupont en OCMW-Voorzitter Pol Kerckhove bij de plannen om op de site Delghust uit te pakken met een textiel-innovatiecentrum (zie vorige editie).

‘De textielsector telt in België ongeveer 1.000 bedrijven en stelt nog steeds 34.000 werknemers tewerk. Vlaanderen vertegenwoordigt 80% van deze sector. Binnen Vlaanderen vertegenwoordigen West-en Oost-Vlaanderen ongeveer 90% van de tewerkstelling.'

SECTOR HEEFT NOG TOEKOMST

'Deze sector is zich al jaren bewust van de kracht van innovatie in zijn strijd om te overleven, of beter nog, om te groeien. Textiel innoveert momenteel aan een hels tempo. Dat beperkt zich al lang niet meer tot kledij en interieur.

Textiel maakt vandaag immers combinaties met de medische en verzorgende sector, sport, bouw, landbouw, transport, kunstgras, kledij met ingebouwde mp3-speler, elektronica in kledij om hartpatiënten te monitoren, een kunsthart, erosiebestrijdingmatten.

Het is duidelijk dat in de textielsector nog steeds toekomst heeft. Vandaar dat momenteel gewerkt wordt aan een concept voor het gebouw Delghust waarbij textiel als drager fungeert.

Verschillende toepassingen worden bestudeerd op hun haalbaarheid. Hiervoor doen we beroep op mensen uit de academische, onderzoeks- en bedrijfswereld om ons hierin te begeleiden.’


CONCEPT TEGEN MAART

‘Zodra het concept duidelijk gedefinieerd is, zal het voorgesteld worden aan de beroepsfederatie Fedustria (voormalig Febeltex), de universiteit Gent, de provincie en de Vlaamse overheid.

Wanneer deze partijen ook heil zien in ons concept, dan kunnen we van start gaan. We hopen tegen maart klaar te zijn met het concept en de noodzakelijke contacten met bovenstaande partijen.’

Tot zover de toelichting van burgemeester Luc Dupont en OCMW-voorzitter Pol Kerckhove.