15 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (59)

TEXTIEL-INNOVATIECENTRUM
IN VOORMALIG HOSPITAAL?

BURGEMEESTER LUC DUPONT
MET TOPTEXTILIENS
ROND DE TAFEL


Het stadsbestuur wil van het voormalig burgerlijk hospitaal een innovatiecentrum maken voor textiel. Daarover lopen gesprekken met de Gentse universiteit, de textielindustrie, Associated Weavers en Utexbel. Dat melden De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk.

'Met dergelijk centrum zouden we nieuwe tewerkstellingskansen kunnen creëren voor jonge hoogopgeleide onderzoekers', aldus burgemeester Luc Dupont in genoemde kranten. 'In combinatie met onze schitterende ligging en onze goedkope huizenmarkt, moet het mogelijk worden om aldus jonge tweeverdieners naar de stad te lokken.'

‘Ronse heeft boost nodig’

Hierin gesteund door gouverneur André Denys, haalde burgemeester Dupont de hoofdrolspelers van de Vlaamse textielindustrie rond de tafel . Jean-François Gribomont, patron van Utexbel en bestuurder van Febeltex en Dries Bossuyt van Associated Weavers International vertegenwoordigen de Ronsese textielbedrijven.

Aan de kant van de onderzoekers zitten behalve rector Paul Van Cauwenberge van de Universiteit Gent ook Ronsenaar Pierre Van Trimpont aan de tafel. Het voormalige gemeenteraadslid is directeur-generaal van Centexbel, een door de federale overheid gefinancierd onderzoekscentrum voor textiel.

Pierre Van Trimpont: 'Ronse heeft veel troeven. Behalve zijn historische band met textiel is er ook de nabijheid van toeleveringscentra in Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen. De stad heeft een boost nodig. Ronse kan zijn plaats opeisen als hoofdstad van toekomstgerichte textieltoepassingen.'

Textiel heeft nog toekomst

Dries Bossuyt: 'Als lokaal textielbedrijf willen we zeker meewerken. We zijn een klankbord voor het stadsbestuur en kunnen ons netwerk ter beschikking te stellen.'

Jean-François Gribomont: ‘De textiel wordt te vaak voorgesteld als een sector die zijn beste tijd al lang gehad heeft. Het tegendeel is nochtans waar. We moeten dringend werken aan imagoverbetering. Behalve onderzoek naar nieuwe toepassingen kan Ronse zich opwerpen als seminariecentrum. Daar is een enorme behoefte aan. Koppel daar hotel- en horecafaciliteiten aan en je crëeert heel wat werkgelegenheidskansen.'

'De Europese Unie heeft fondsen om dergelijke projecten te financieren. Veel van die middelen gaan nu naar Portugal en Italië,. Waarom zouden wij daarvan geen deel kunnen opeisen om onze eigen textielindustrie te promoten en te heroriënteren? Het zal er op aankomen om met alle partners aan hetzelfde zeel te trekken. Ik wil de positieve manier waarop het stadsbestuur met het project bezig is alvast een duw in de rug geven.'

Voor alle duidelijkheid: dit project zit nog in een studiefase. Bovendien zijn ook andere steden in de running om zich in deze voortrekkersrol te maneuvreren.