11 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (57)

KRUIM VAN BEIAARDIERS
HULDIGT OOK ZATERDAG
ALBERT DE CORDIER

THOSE WERE THE DAYS MY FRIENDS
ROSES OF PICARDIE
LES FEUILLES MORTES
AVE MARIA VAN DELMOTTE


ALBERT DE CORDIER
LEGDE TWEE JAAR GELEDEN
ZELF ZIJN AFSCHEID
IN SCHOONHEID VAST


Stadsbeiaardiers Dominique Wybraeke en Ludo Van Malcott krijgen zaterdagavond het gezelschap van Aimé Lombaert, de stadsbeiaardier van Brugge, en van Chantal Willems van de Ephrem Delmotte Stichting voor een uniek huldeconcert aan de gisteren overleden Albert De Cordier.

Los van het concert dat woensdag na de begrafenisdienst van 11 u uit de toren van Sint-Hermes zal weerklinken (zie daarover onze eerdere berichten), komt er ook al zaterdagavond na de mis van 17 u een bijzondere hulde van de vier genoemde topbeiaardiers.

Zegt ons hierover stadsbeiaardier van Ronse Dominique Wybraeke:

‘Zo’n tweeëneenhalf jaar geleden heeft Albert De Cordier me op de hoogte gebracht van een deel van zijn laatste wilsbeschikkingen in verband met de uitvaartliturgie. Eén ervan is dat er tussen zijn overlijden en zijn uitvaart een beiaardconcert zou weerklinken. Los van het concert na zijn uitvaart zelf volgende woensdag, komt dat er zaterdag na de avondmis van 17 u.'

BOEKET BEIAARDROZEN VOOR RONSE

De keuze van de overleden Ronsenaar viel daarbij voor de te spelen nummers op:

‘Les Feuilles mortes’, van Jacques Prévert

‘Roses of Picardie’, van Haydn Wood

Het ‘Ave Maria’, in een compositie van zijn grote vriend Ephrem Delmotte

‘Those were the days my friend’ van Genre Raskin en Emmet Ratt vereeuwigd werd door Mary Hopkins.

'Ald lang syne' (Afscheidslied)

'Sarabande', van Händel

'Dodenmars' van Chopin

Beiaardcomposities van Jef Denyn en Staf Nees

Hierna geven we u graag de tekst mee van ‘Les Feuilles mortes’: pure romantiek die ons in de oren is blijven klinken in de onvergetelijke versie die Yves Montand ervan bracht. Voorwaar een schitterende keuze van wijlen Albert De Cordier.

Les Feuilles mortes

Oh! je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis.
En ce temps-là la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Tu vois, je n'ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.

C'est une chanson qui nous ressemble.
Toi, tu m'aimais et je t'aimais
Et nous vivions tous deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie.
Je t'aimais tant, tu étais si jolie.
Comment veux-tu que je t'oublie ?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Tu étais ma plus douce amie
Mais je n'ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais,
Toujours, toujours je l'entendrai !


WILSBESCHIKKINGEN OMTRENT UITVAART
VAN ALBERT DE CORDIER:


1. De eucharistie zal opgeluisterd worden door de Schola Gregoriana van Sint-Hermes onder leiding van DominiQue Wybraeke

2. Het koor zal naast de Missa pro defunctis ook het Ave Maria van Ephrem Demotte ten gehore geven

3. Het Kyrie Eleison van de Missa pro defunctis zal gespeeld worden op de beiaard.

4. De Dodenmars van Chopin zal te beluisteren zijn tijdens de uitvaartdienst.

5. Op één van de dagen tussen de overlijdensdag en de dag van de uitvaartliturgie zal Dominique Wybraeke eventueel samen met andere beiaardiers van de vzw Prof. Ephrem Delmottetichting (de heren van Malcot en Lombaert)een 'in memoriam Albert De Cordier' beiaardconcert spelen.

Opgemaakt te Ronse op donderdag 9 september 2004.

-----------------------------------------

Onze foto's: Stadsbeiaardiers Dominique Wybraeke en Luo Van Malcott.
Onze illustratie: Ephrem Delmotte naar een - prachtige - tekening van Willy Van Nerum.