05 oktober 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (161)

LAATSTE UNITARISTISCHE OPSTOOT UNE FOIS

L’HOMME SUR QUI REPOSENT TOUS NOS ESPOIRS…

DE VERDWIJNING VAN RENAIX

Via een gunstige wind is De Nieuwe Ronsenaar in het bezit van volgend electoraal rondschrijven gericht aan inwoners van Ronse met een Franstalige identiteitskaart.

‘Nous voici à nouveau à la veille d’un rendez-vous important: à savoir le scrutin communal de 8 octobre 2006. Pour beaucoup d’entre-vous le choix est évident étant donné que seul le GBIC (Gemeentebelangen-Inérêts Communaux) s’ adresse à vous dans votre langue.
Les ‘autres’ suivent les consignes de la tristement célèbre circulaire PEETERS à savoir le laconique ‘Texte français sur demande’…

NON! Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone qui devons aller mendier une quelconque traduction… Le paysage politique renaisien glisse de plus en plus vers une flamandisation rabique (le Vlaams Belang propose une prime aux commerçants qui refuseraient de parler français).

Votre convocation électorale est pour la première fois uniquement en néerlandais. Cette flamandisation devrait pour beaucoup atteindre son apogée en 2007 lors des négociations communautaires entre les partis élus des consultations électorales de mai 2007. Cette nième réforme de l’état sonnera plus que probablement le glas pour les francophones…

La plupart des partis Renaisiens demanderont alors officiellement la suppression des facilités à Renaix… L’histoire nous a déjà appris à plusieurs reprises que nos amis wallons pour ‘quelques dollars de plus’… Et ne dites alors surtout pas: ‘Nous ne le savions pas!’ Et la Belgique dans tout ça?

Je crains hélas que ce seront probablement les dernières négociations avant celles de la dislocation finale de notre si beau petit pays.’

Dat schrijven Erik Van Der Eedt, Philippe Torcque en Marianne Van Laeken, kandidaten van de lijst GBIC,in een brief gericht aan alle Franstalige Ronsenaars en EDB-leden (Eenheid Der Belgen).

Daarin roepen ze alle Ronsese Franstaligen op om voor hun kopman Rudi Boudringhien te stemmen: l‘homme sur qui reposent tous nos espoirs..’.

Adieu Renaix, je t’aimais bien…

In het post scriptum van dat schrijven melden ze in één trek ook maar meteen de regelrechte 'verdwijning' van Renaix. En dan wel als volgt:

‘Nous avons appris en dernière minute que ce héraut du flamingantisme PEETERS a proposé de supprimer toutes les traductions officielles des noms de communes flamandes. S’il obtient gain de cause le nom RENAIX n’existera plus.’

Op het VRT-radiodebat vanmiddag waren zowel Luc Dupont als schepen Suzy Arijs namens de huidige Ronsese meerderheidspartijen het er roerend over eens dat de faciliteiten in Ronse het best zo snel mogelijk worden afgeschaft. Een standpunt dat overigens door alle Ronsese Vlamingen wordt gedeeld: overheen meerderheid en oppositie.

Niet zo voor Rudi Boudringhien dus. Hij gaat dan ook, met dit regelrecht Neen-Non-standpunt uit de vroege sixties, ongetwijfeld naar lastige gesprekken omtrent de alliantie met CD&V en Spa-Groen die hij al maanden voor ogen heeft.

De gematigde Rudi Boudringhien, die hier is voorbijgesneld door het taalfanatisme van de genoemde EDB-companen op zijn lijst, heeft echter wel een punt waar hij dan weer op zijn beurt de Franstalige brochure -in ons bezit - van Sp.a kan bovenhalen die aan Franssprekende allochtonen wordt uitgedeeld: 'Sp.a Renaix est prêt pour un nouveau mandat après les élections communales de 2006'...

Le ciel Flamand entre Bruges et Gand…

Vraag is hoe de tot dusver fervente flamingant en Vlaamse prominent, GBIC-kandidaat en lid van Marnix Frans Vandenbossche zich daarbij voelt.
Te v’la seul cher Frans. Seul, sous le ciel Flamand entre Bruges et Gand…

GBIC had via advertenties in de printmedia deze week alle bezitters van een Franstalige identiteitskaart (volgens die advertentie: 5000) opgeroepen om desgewenst een Franstalige oproepingsbrief te gaan ophalen in het stadhuis. Hierbij ook al sneerend naar Peeters (Spa) en Keulen (VLD) ‘et leurs fameuses circulaires’.

De GBIC, die zich bij de presentatie van de partij in Local Unique aanvankelijk braafjes profileerde als een ‘meertalige partij’ aan wie de Ronsese taalkwestie totaal niet was besteed (er waren andere belangrijker zaken) en eenieder paaide met zogeheten 'meertaligheid', laat zich nu in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen klaar kennen als de extreme politieke erfgenaam van het rabiate Ronsese franskiljonisme dat zich nooit heeft willen schikken naar de Vlaamse identiteit van Ronse en deze stad daarmee in een totaal voorbijgestreefde unitaristische wurggreep gewrongen houdt tussen Wallonië en Vlaanderen.