10 oktober 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (8)

COME-BACK TEN STADHUIZE VAN POL KERCKHOVE

NAAST OCMW-VOORZITTER OOK WEER SCHEPEN

Weer socialist op cultuur?

Naar we vernemen wil Pol Kerckhove zijn OCMW-voorzitterschap in het nieuwe bestuur voortaan combineren met het ambt van Schepen van Sociale Zaken. Datlaatste is een bevoegdheid die momenteel, naast haar andere taken ( andersvaliden, tewerkstelling, senioren, culturele minderheden, wijkontwikkeling) wordt gedragen door Suzy Arijs.

Een nieuwe wet laat toe dat Pol Kerckhove zijn taak als OCMW-voorzitter probleemloos kan en mag combineren met het voormelde schepenambt. Kerckhove ziet zichzelf deze perfect complementaire opdrachten combineren.

Als op zijn wens wordt ingegaan, zetelt Kerkhove dus voortaan weer mee in het bestuur van Ronse als lid van het schepencollege. Voorwaar een stevige sleutelpositie.

Stekje voor groen

Overigens zou de Sp.a ook zijn zinnen zetten op het schepenambt van cultuur dat nu - zeer naar behoren- wordt waargenomen door Joris Vandenhoucke en voordien door Pol Kerckhove.
Al deze bevoegdheden worden eerstdaags besproken en uitgeklaard. Het ziet ernaar uit dat Spa-Groen, die zondag op twee stemmen na op gelijke hoogte uitkwamen als coalitiepartner CD&V, een sterke sociale stempel wil gaan drukken op het beleid.

De Groene Sp.a-kartelpartner haalde zondag aan de staart van gemeenschappelijke lijst géén zetel binnen. Naar we vernemen zouden de groenen een stek toegewezen krijgen in de OCMW-raad.

----------------------------------------------------------------------
Enkel comments met naam en adres, jammer voor de anoniemelingen.