09 oktober 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (7)


NEDIA TRABELSI METEEN IN

TOP TIEN VOORKEURSTEMMEN

Erik Tack : 2.522
Luc Dupont: 2041
Gunther Deriemaker: 1670
Agnes Van Crombrugge: 1437
Pol Kerckhove: 1153
Suzy Arijs: 892
Joris Vandenhoucke: 851
Yves Deworm: 753
Jan Foulon: 683
Nedia Trabelsi: 660

ERIK TACK

De voorman van Het Vlaams Belang was na het opstappen van Joost Hijsselinckx de enige naam op zijn lijst. Anders dan bij de CD&V en Spa Groen trok hij daarmee alle stemmen naar zichzelf. Hij voerde op die manier een soort nationale campagne waarbij alle andere kandidaten alleen maar dienden als alibi voor zijn persoonlijke score. Voor gemeenteraadsverkiezingen werkt dat dus niet.

Een vergelijking van de som van de eerste tien kandidaten bij de drie grote Ronsese partijen is wat dat betreft veelzeggend. Bij de CD&V geeft dat 7829 stemmen. De Sp.a scoort met zijn eerste tien 6.131 stemmen terwijl Tack blijft steken op 4.743.

Zowel CD&V als Sp.a zijn geslaagd als team en plukken daar als ploeg vandaag de vruchten van. Tack speelde het integendeel solo voor zichzelf, komt daarmee niet verder dan de helft van de legendarische stemmenscore van Orphale Crucke en komt als ploeg amper uit op ongeveer de helft van de 42 percent die hij de Ronsenaars voorspiegelde.

Nu uithalen naar de pers, naar de zangers van de 0110 concerten en daarmee alweer in die voorspelbare slachtofferrol duiken is al te doorzichtig. Erik Tack laat zich daarmee bovendien ook nog eens kennen als slechte verliezer.

LUC DUPONT

Met zijn slogan ‘Samen voor Ronse’, een beschaafde variante op ‘Tuupe vuir Ronse’, slaagde Luc Dupont in zijn driedubbel opzet. Als sterk team naar de kiezer stappen. De Ronsenaars het gedane werk voorleggen. Duidelijk zeggen wat de Ronsenaar van hem de volgende zes jaar verwachten mag.

Met een indrukwekkende reeks mooie realisaties (containerpark, sporthal, markt, enz.) en een goed uitgebalanceerd Strategisch Plan, wist Luc Dupont de negatieve spiraal van het chagrijn in Ronse te breken. Gevat, sereen en met zeer stevige dossierkennis overtuigde hij onvermoeibaar de Ronsenaars.

Ronse heeft vandaag zonder meer de best denkbare burgemeester voor de verwezenlijking van de Renaixance die we met zijn allen voor ogen hebben.

GUNTHER DERIEMAKER en POL KERCKHOVE

Teamwork is de grote verdienste Spa-voorzitter Tijl Bondue en van diegenen die in zijn opdracht mee tekenden voor die schitterende groepsgerichte campagne waarin de Sp.a zich zowel als ploeg en elke kandidaat apart zich toch mooi kon profileren. Bondue houdt zijn partij daarmee exact op gelijkopgaande hoogte van geprivilegieerd partner CD&V.

Gunther Deriemaker profileert zich daarin inmiddels mooi verder als de coming man. Maar ook Pol Kerckhove deelt de eer om met kopstukken Tack, Dupont, Deriemaker en Agnes Van Crombrugge boven de duizend kiezers uit te komen. Een persoonlijke voltreffer is dat voor de door rechts Ronse zo vaak belaagde OCMW-voorzitter.

Gunther Deriemaker scoort 368 stemmen minder dan Luc Dupont en legt zich dan ook sportief neer bij deze beslissende score voor de sjerp. Tot een hertelling om die twee lijststemmen erop of eronder is het gisteren niet gekomen. Bekvechten zit er voor de nieuwe bestuursploeg al helemaal niet in. Het Ronsese team Dupont-Deriemaker neemt integendeel een vliegende start. Het akkoord was gisteren razendsnel beklonken.

AGNES VAN CROMBRUGGE

Agnes Van Crombrugge blijft de populairste vrouw van Ronse en scoort alweer schitterend. De Ronsenaars belonen haar hiermee voor haar onvermoeibare inzet, haar innemende vriendelijkheid en de prachtige realisatie van de sporthal.

Toonde ze op een bepaald moment wat politieke moeheid, dan heeft ze nu het klare antwoord op zak van de kiezer. De Ronsenaars willen haar als ‘kloppend hart van Ronse’ nog lang niet kwijt. Integendeel, er zal nog zwaar op haar gerekend moeten worden voor de continuïteit in haar partij.

SUZY ARIJS

Suzy Arijs handhaaft zich prachtig aan de top. Dat is geen kleine verdienste als je steevast door rechts vastgespijkerd wordt op je ‘vermaledijde’ sociale profiel en je werk voor de jongeren, de kansarmen en de allochtonen weggehoond wordt als multiculturele kul.

Suzy Arijs heeft zich door de jaren heen opgewerkt als een vaste waarde in het bestuur van Ronse. Een biezonder waardevolle kracht voor het solidaire Ronse van altijd. Ze staat dan ook, omwille van die grote verdienste voor het algemeen belang van àlle Ronsenaars zonder onderscheid van rang of ras, heel mooi op haar plaats in die top.

JORIS VANDENHOUCKE

Sterk en zeker verdiend is ook de zevende stek van Joris Vandenhoucke. Sympathiek, bescheiden en altijd zichzelf wist Joris zich mooi in te werken in een culturele materie die aanvankelijk niet echt deel uitmaakte van zijn (veeleer sportieve) biotoop.

Joris Vandenhoucke zette cultureel Ronse weer helemaal op de Vlaamse kaart. Vandaag oogst hij de vruchten van zijn werk. Vandenhoucke is vandaag meer dan ooit een challenger voor Gunther Deriemaker in het Ronse van de toekomst.

YVES DEWORM

Yves Deworm handhaaft zich aan de top. Dat is een zegen voor het degelijk bestuur van Ronse. Net als zijn kopman Luc Dupont is Yves Deworm een man van daden, veeleer dan van veel woorden. De resultaten van zijn niet aflatende inzet voor de stad mogen gezien worden. Ronse hééft ze dan ook gezien en goedgekeurd.

Yves Deworm is zonder meer een sleutelfiguur in de verdere uitvoering van het Strategisch Plan. Projecten als De Leie, de Kloef en de renovatie van de Hermessite zullen door deze knappe ingenieur ongetwijfeld alweer in de beste banen worden geleid.

JAN FOULON

Jan Foulon komt uit op enkele stemmen van Yves Deworm. Het is zijn absolute verdienste dat hij in de afgelopen campagne als partijvoorzitter vooral zijn ploeg en niks dan zijn ploeg voor ogen had, veel meer dan zichzelf. Hij wordt daarvoor dubbel beloond: als grote gangmaker van de herverkiezing van Dupont en als Ronsese toptien-scorer.

Jan Foulon is er ook in geslaagd die aangekondigde schokgolf ‘die politiek Ronse op zijn grondvesten zou doen schudden’ weg te blazen door de Ronsenaars gewoon te tonen waar zijn partij voor staat en voor gaat. Met hem is de follow-up bij de CD&V Ronse verzekerd.

NEDIA TRABELSI

Nedia Trabelsi zorgt voor de grote verfrissende verrassing van deze verkiezingen. Zij bewijst met haar schitterende score wat we altijd al wisten en zegden: dat de Ronsenaars hartelijke mensen zijn, helemaal geen racisten.

Door haar meteen in de toptien van politiek Ronse te mikken, krijgt deze stad nu een unieke kans om ‘het probleem met de allochtonen’ verder op een serene, volwassen en positieve manier in goede banen te leiden.

Op haar wordt gerekend om te tonen dat je geen Canadees moet zijn om de multiculturele toekomst in te stappen. Gewoon vol vertrouwen jezelf zijn, is voor alle Ronsenaars samen al goed genoeg.

RUDI BOUDRINGHIEN & CO

Rudi Boudringhien haalt op een paar stemmen na de toptien net niet meer. De toekomstige gewezen eerste schepen valt bovendien uit de beleidsboot en moet opkrassen naar de oppositiebanken: naast zijn donkerblauwe ‘vrienden’. Een weinig prettig vooruitzicht na een loodzware campagne vol perikelen.

Geen enkele partij kan het zich veroorloven om een boegbeeld uitgerekend in de aanloop naar de verkiezingen van binnenuit te tacklen. Rudi Boudringhien heeft de aanval op zijn persoon zien aankomen en weerwerk geboden. Normaal, hoe zou je zelf zijn.

Vandaag draaien zowel hijzelf als zijn liberale opponenten echter samen op voor de ravage die de liberale tweedracht de gescheurde partij heeft toegebracht. Boudringhien naar de oppositie, De Dobbeleer haakt af, Deruyver geraakt niet eens meer verkozen en Tom Deputter kan nu als nieuwkomer alle puin ruimen.

Tweedracht wordt afgestraft. Dat weet nu ook Joost Hysselinckx, gewezen boegbeeld van het Vlaams Belang. Het begrafenispak waarin hij het beleid van Dupont-Deriemaker vorige week meende te moeten ten grave dragen, kan nu allicht nog dienen voor de laatste eer aan Het Belang van Ronse.