15 februari 2013

SCHRAPPEN WAT NIET PAST

NAMENS WIE IN RONSE
SPREEKT ABDERRAHIM LAHLALI?


‘Als geboren Gentenaar juich ik de intentie van de stad Gent toe, maar ze was niet de eerste. Op initiatief van CD&V (en van mijzelf) heeft Ronse al beslist om in het bestuursakkoord het woord ‘allochtoon’ te bannen. Wij spreken van ‘Etnisch Culturele Minderheden’ (ECM), het officiële taalgebruik op Vlaams bestuursniveau en bij het Minderhedenforum.’ Dat meldt Abderrahim Lahlali vanochtend via een mail aan de krant ‘De Standaard’. Achter zijn naam staat tussen twee haakjes: ‘Fractievoorzitter CD&V-Groen’. Hij schrijft dit echter in eigen naam. Zo staat het erbij. Tja, of deze nuance ook in de perceptie overeind blijft, is maar zeer de vraag. Ronse, perceptie en doordachte communicatie, het blijft een probleem.Net als Abderrahim ben ik een geboren Gentenaar. Dat schrappen van het woord allochtoon, mij goed hoor. Geen probleem mee. Iedereen gelijk voor de wet. Zodus: geen gedoe meer rond roots, ras, geloofsovertuiging, obediëntie, eigenheid, identiteit. Strikte scheiding van de staat en al de rest. Alleen vraag ik me hierbij af: ‘Etnische Culturele Minderheden’… is dat dan ook geen aanwijzing van een verschil tegenover bijvoorbeeld de ‘Etnisch Culturele Meerderheid?’ Waarom denk ik dat? Hierom.Behalve een ‘Memoriaal van Herinnering & Verzoening' ten stadhuize (een replica van dat aangrijpend beeld van Maurice Bouchez, ter nagedachtenis van de Ronsenaars in de kampen zie foto hierna) is een van mijn dromen omtrent 'Tuupe vuir Ronse' de heraanplanting van een zogenaamde ‘Tolerantieboom’ ter vervanging van de verdwenen Vrijheidsboom op het Rooseveltplein. De boom sneuvelde er voor het inmiddels ook al lang achterhaalde 'mobiliteitsplan' van de grote verkeersdeskundige Romain Poté...
Toen ik het woord ‘tolerantie’ echter gebruikte, wees iemand mij er op dat tolerantie een tegenwoordig alweer voorbijgestreefd want te geladen woord is. Vooral dan in de manier waarop het veronderstelt dat die tolerantie dus getolereerd wordt door een of andere ‘dominante’ instantie die een vanzelfsprekende evidente gelijkheid toestaat als een soort gunst.

Woorden. Waar begint en eindigt zoiets?

Natuurlijk heeft eenieder recht op zijn eigen roots, identiteit en overtuiging. Maar men moet het nu wel eens beginnen weten. De ene keer dient het woord allochtoon geschrapt te worden vanwege te geladen en alle Gentenaars/ Ronsenaars en noem maar op gelijk voor de wet. De andere keer moet de sluier ten stadhuize kunnen vanwege identiteit en overtuiging, respect voor de roots.

Abderrahim schrijft zijn mail vandaag in eigen naam en niet namens het nieuwe bestuur van Ronse, al verwijst hij wel naar het Ronsese bestuursakkoord dat hij voor een stuk zelf mee onderhandelde namens de CD&V. Er staat ook bij dat hij dus fractieleider is voor CD&V-Groen in de Ronsese gemeenteraad. De CD&V ziet dit alles zelf maar. Maar apropos en geheel terzijde. Dat Abderrahim heel graag de zetel van de Groene schepen had bezet, wist ik door omstandigheden al langer. Dat hij in de gemeenteraad namens Groen Ronse spreekt, is echter nieuw voor mij. Ik meende begrepen te hebben dat Groen aan schepen Wouter Stockman (de eerste groene schepen uit de lokale geschiedenis) zelf een eigen wettelijk verkozen stem heeft in Ronse. En terecht: bij gebrek aan eigen aparte fractie. Maar goed, een mens is nooit te oud om te leren.

Namens wie nog zoal in Ronse
spreekt Abderrahim ?
Ik zoude het gaarne eens weten.
En ik denk dat ik de enige niet ben.