18 april 2012

BLOGBOEK

N-VA RONSE STERK UIT DE STARTBLOKKEN:
WIM VANDEVELDE GAAT VOOR RONSEEen van de stuwende krachten achter het zopas verkozen bestuur van N-VA Ronse en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen voor oktober wordt behalve voorzitter Paul Carteus zelf ook Wim Vandevelde: een ‘die hard Ronsenaar’ die zich de afgelopen jaren onvermoeibaar met veel idealisme en nimmer aflatend enthousiasme heeft ingezet voor de zinvolle ontsluiting van Ronse en de vrijwaring van ons mooiste materieel en immaterieel Ronsies erfgoed.

Wim is een onvervalste doe-Ronsenaar, niet alleen op zijn stek aan de Klijpe waar hij lang de Klijpefeesten mee kleurde, maar ook als Fierteldrager, ‘wakkere burger’ en ‘luis in de pels’ van diverse Ronsese drukkingsgroepen en werkgroepen. Hij maakt deel uit van een nieuwe generatie Ronsenaars die klaar staan, om elk vanuit hun eigen opinie, belangeloos en ver van het eigen belang Tuupe aan Ronse te werken.