13 oktober 2011

CHARTER VOOR RONSE

NA ZINDERENDE ZONDAG 9/10/11: WAT NU?

'TUUPE VUIR RONSE' is een Onafhankelijke Alliantie van en voor allle Ronsenaars en niet-Ronsenaars die van Ronse houden en samen willen gaan voor de Renaixance van een gastvrij tolerant en taalhoffelijk Ronse Stad met Uitzicht op de wereld van nu en morgen, partner van de Eurometropool Lille-Tournai-Ronse-Kortrijk.

De alliantie (die alleen al op Facebook als groep meer dan 1300 leden verenigt) wordt gedreven door het vertrouwen in de toekomst van Ronse. Het is aan de bestuurders van Ronse om uit te maken welk wettelijk (taal)kader ze daartoe willen maar het is aan hun kiezers, dus aan elke Ronsenaar individueel, om te bepalen wie ze daartoe mandateren en om wat te doen.

Voor de a-politieke alliantie 'Tuupe vuir Ronse' zelf primeren vanuit de vrijheid van opinie van eenieder vooral de veiligheid, de vredige verdraagzaamheid en de oprechte taalhoffelijkheid.

Tuupe vuir Ronse is vandaag het constructief gemeenschappelijk Ronsies draagvlak van waaruit de Ronsese bestuurders en trendsetters onze geliefde stad dag na dag, step by step beter en (nog) mooier maken.

'Tuupe vuir Ronse' doorbreekt het doemdenken met een a-politieke - maar daarom zeker niet minder maatschappelijk relevante - nooit eerder geziene golf van vastberaden Ronsies voluntarisme


BLAUWDRUK VAN HET
CHARTER VOOR RONSE


° Maximale veiligheid voor alle Ronsenaars.
Thuis, op straat, in de bank.
° Gastvrije maar klare afspraken met eenieder die in Ronse komt leven en
een (opr)echte dialoog daarover met de nieuwe Ronsenaars.
° Een fraaie, serene en propere stadskern.
° Dringende aanpak en relance van het winkelcentrum in de binnenstad.
° Doorsteek van Markt tot Marktje.
° Renovatie van het ‘Oude Vrije’ met vrijwaring van ons mooiste erfgoed.
° Zinvolle herbestemming van de Oude Sint-Martinus.
° Respect en zorg voor het duizendjarige Fiertel-Werelderfgoed.
° Ronsies STOP- Plan: vlotter en veiliger verkeer voor Stappers, Trappers,
Openbaar vervoer en Personenvervoer.
° Taalhoffelijke stad, correcte invulling van het wettelijk taalstatuut.
° Ronse als partner van de Eurometropool Kortrijk, Tournai, Lille.
° Verdere onsluiting.
° Stadsvriendelijke industriële en ambachtelijke ontwikkeling.
° Permanente druk op en dialoog met alle Ronsese gekozenen zonder uitzondering opdat ze steeds het algemeen belang van alle Ronsenaars doen primeren boven extreem populisme, electoralisme, eng partijpolitiek cliëntelisme, persoonlijk politiek carrièrisme en eigenbelang.
° Permanente promotie van ons geliefd Ronse buiten de stadsgrenzen.

Deze lijst is niet beperkend. De blauwdruk van dit 'Charter voor Ronse' wordt nu na het succes van 'Zinderende Zondag 9/10/11' de komende weken verder uitgewerkt en verfijnd. Tuupe!