02 juli 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR
KRONIEK
VAN
DE
GEMEENTERAAD.
(VERVOLG)

BRIEF VAN VLD-RAADSLID PATRICK DE DOBBELEER:

‘WE ZIJN RECHTS VOOR ECONOMIE EN LINKS VOOR DEONTOLOGIE’


Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de gemeenteraad van maandag (lees hierover onze kroniek) kregen we volgende toelichting van Patrick De Dobbeleer. Een visie die we vanuit onze zorg voor de freedom of speech hieronder graag onverkort en integraal publiceren. Van VLD-fractieleider Tom Deputter kregen we geen commentaar. We moeten onze lezers derhalve het antwoord schuldig blijven wie bij VLD Ronse tegenwoordig nog namens wie spreekt. En om wat te zeggen…

‘Maandag was er tijdens de gemeenteraad geen verborgen agenda tussen Vlaams Belang en Open VLD. Dat Eric Tack bij Tom kwam had niets met het op dat ogenblik te behandelen punt te maken. U weet dat ik hier nooit zal om liegen. Na de aanstelling van de eerste kandidaat wou ik tussen komen maar Tom vroeg mij om dit nog niet te doen . Laat ons wachten op de tweede stemronde was zijn antwoord. Met het bekende gevolg (Volgens bepaalde nog af te toetsen bronnen zou het trouwens gaan over betaalde mandaten....Als dit correct is denk ik dat we niet verder moeten zoeken vanwaar de interesse.)

Wanneer ik vroeg aan de voorzitter of hij dit democratisch vond heb ik geen antwoord gekregen noch van schepen Nedia ..........

Ik kan U enkel bevestigen dat er geen afspraken bestonden tussen de twee, zelfs sterker, dat het VB verwonderd was dat wij als eersten opstapten en dat zij ons gevolgd zijn. Het is jammer om dit anders verwoord te zien op je website. Dit laatste mag je trouwens checken bij De Heer Tack

Wij zullen nog standpunten innemen waarin er zou kunnen gesteld worden dat onze partij het Vlaams Belang achterna holt, doch onze Voorzitter verwoordt het regelmatig, “Onze standpunten zijn gebaseerd op de liberale principes van vrijheid, respect, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid. Het is correct dat we een aantal rechtse standpunten hanteren, want liberalen zijn nu eenmaal rechts voor alles wat economie betreft en links voor wat de deontologische problematiek betreft.”

Wij zijn en blijven een oppositiepartij en binnen onze thema’s zullen wij verder ijveren voor een vrijer en geëmancipeerd Ronse, ongeacht of een aantal punten ook die van het Vlaams Belang evenaren. Want geef toe, de liberalen staan al jaar en dag voor veiligheid en dit nog voor het bestaan van het Vlaams Blok. Het is dan ook jammer dat telkens wij als fractie bepaalde gevoelige snaren aanraken binnen de Gemeenteraad, wij het etiket opgekleefd krijgen het Vlaams Belang achterna te hollen.

Onze dossiers worden tot in de details uitgewerkt . Het is dan ook te betreuren dat de meerderheid ze telkens van de tafel veegt, om er nadien zelf mee in de pers te staan en dan verwijs ik naar de Parkeerroute, de toeristische borden op de invalswegen van Ronse, ideeën die uit ons congres komen van eind vorig jaar en die publiekelijk bekend werden gemaakt.

Enig positief signaal vanuit de meerderheid naar de oppositie toe zou niet ongepast zijn, maar wie stond er de laatste maanden met deze verhalen in de pers?

PATRICK DE DOBBELEER