15 januari 2008

HET VERZET HEEFT GEWERKT!


ER KOMT
GEEN
ASBESTSTORT
IN LOUISE-MARIE
DAT HEEFT MINISTER
VAN LEEMILIEU
HILDE CREVITS (foto)
ZO PAS
BESLIST
PROFICIAT AAN ALLEN
DIE ZICH MET ONS
HARD HEBBEN VERZET
TEGEN HET KANKERSTORT.

TUUPE VUIR RONSE