15 januari 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR


BURGEMEESTER LUC DUPONT:

‘WE HEBBEN
DE MINISTER
KUNNEN
OVERTUIGEN’.

We deden
wel degelijk
veel meer
dan wat
pro forma
protest.’GEEN ASBESTSTORT IN RONSE

We geven hieronder (maar al te graag) de opgetogen reactie van burgemeester Luc Dupont op de beslissing van minister Crevits om het geplande asbeststort te weigeren. Lees ook ons vorig bericht.

'Wij vernemen zopas dat minister Hilde Crevits de beslissing van de Bestendige Deputatie ongedaan heeft gemaakt en de vergunning voor het storten van ASBEST aan de firma OB&D heeft geweigerd.
Deze weigering komt er ondanks het positief advies van de Gewestelijke Milieuvergunningcommissie, het voorwaardelijk positief advies van de Afdeling Toezicht Volksgezondheid en het positief advies van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie in verband met de problematiek van de grondverschuivingen.

CD&V Ronse en Maarkedal en onze CD&V streekparlementairen hebben in alle stilte krachtdadig gewerkt om tot deze oplossing te komen. Samen met onze discrete contacten tot op het hoogste niveau zijn we erin geslaagd dit resultaat te bereiken. Wij deden wel degelijk veel meer dan wat "pro forma" protest. De kritiek die we in het verleden van vele kanten kregen wordt daarmee volledig ontkracht.

Wij bedanken uitdrukkelijk minister Hilde Crevits voor het feit dat zij als Minister van Leefmilieu consequent koos voor het onderzoek naar alternatieve verwerkingstechnieken en het behoud van het groene karakter van de streek.
We hebben de minister kunnen overtuigen dat een asbeststort niet thuishoort in een Regionaal Landschap en in onze mooie Vlaamse Ardennen.

De minister heeft oor gehad naar onze argumenten dat het niet opgaat de stad een strategisch beleidsplan te laten schrijven "RONSE, GENIETEN MIDDEN IN DE GROENE HEUVELS" en deze strategische visie dan te laten doorkruisen door het vergunnen van een asbeststort.

Als burgemeester bedank ik uitdrukkelijk iedereen die dit mogelijk maakte. Dit resultaat is zeker ook de verdienste van de gedrevenheid van het Actiecomité, de duizenden die de petitie ondertekenden en Passe-Partout die mee het voortouw nam.'

Luc Dupont
Burgemeester