04 september 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (148)

KRONIEK VAN DE GEMEENTERAAD

BEGELEIDERS RONSESE SCHOOLGAANDE KINDEREN:

AAN DE SLAG ZONDER TAALEXAMEN

GELD VAN DE RONSENAARS VOOR REDDING KSK


INZICHT... IN HET BUREAU VAN DE BURGEMEESTER

Is ‘Inzicht’, het foldertje dat alle Ronsenaars in hun bus krijgen, een propagandablaadje voor burgemeester Dupont en zijn ploeg? Erik Tack vindt van wel. Verkapte reclame voor het bestuur. Zelfs de timing (net voor de verkiezingen) past perfect in de strategie van de bestuursploeg om de Ronsenaars te vertellen hoe goed hij bezig is.

Tack vindt dat niet kunnen, schreef naar de minister om daar zijn beklag te doen en kreeg gelijk. De minister schreef het stadsbestuur dat het met 'Inzicht' buiten de schreef gaat. De burgemeester spreekt dat in zijn antwoord naar de minister dan weer tegen. Gisteravond verzandde de discussie op de gemeenteraad in een steriel spel van welles propaganda nietes propaganda.

'Inzicht' is natuurlijk mooi meegenomen marketing voor het bestuur. Maar het probleem zit (letterlijk) elders: in een klein hoekje van het kantoor van de burgemeester. Want Luc Dupont mag dan al volhouden dat hij als verantwoordelijke uitgever zelf toeziet op de objectieve invulling van 'Inzicht', hij zit dat blaadje daar op het stadhuis natuurlijk niet helemaal zelf te redigeren.

Diens woord men spreekt...

In zijn kantoor ten stadhuize zit namelijk zijn vriend André Bellinck, een meneer die noch ambtenaar is, noch verkozene des volks en die daar als een soort privésecretaris van de burgemeester voor de voeten van topambtenaren loopt, vergaderingen bijwoont, uitspraken doet over beleidsintenties, mails aan de burgemeester beantwoordt. Een man die zoveel weet wat de burger nog niet weet, dat je als persman op gemeenteraden beter naast hem op de publieksbanken kan gaan zitten om nog eens wat te vernemen.

En zo’n man doet er natuurlijk alles aan om zijn baas en diens ploeg in 'Inzicht' ‘op een goed blaadje’ te zetten. Dat is normaal. Eenieder wil eer van zijn werk. Erik Tack wéét natuurlijk zelf wel dat hij dus een open deur inslaat. 'Inzicht' is pure propaganda voor het bestuur. Window dressing. Geen enkele Ronsenaar is daarvan de dupe. Zo is het altijd geweest. Zo zal het altijd zijn. Het enige verschil tussen 'Inzicht' en 'Ronse uw stad' is dat het beter oogt en knapper ineen steekt. Toegegeven.

Bezorgd als hij is om de transparantie van het bestuur kan Erik Tack misschien ook ’s dieper boren omtrent de exacte rol van André Bellinck op het stadhuis. Toen Guido Lauwaert er ooit tijdelijk neerstreek en een kantoortje bezette als intendant van ‘Ronse Leeft’, was er veel minder voor nodig om dergelijke vragen gesteld te zien. Overigens kennen we binnen Duponts' eigen CD&V wel een paar mensen die dergelijke vragen best wel zullen plezieren. Al kunnen ze die dan natuurlijk beter zelf stellen.

Renteloze lening voor SK. En wat met het basket?

SK Ronse krijgt van de Ronsese belastingbetalers een renteloze lening van 60.000 euro. Looptijd vijf jaar, rentevoet nul. De aflossingen van 1000 euro per maand gaan via een bestendige opdracht en starten in januari 2008. Echt spijkerharde waarborgen dat SK hun geld aan de Ronsenaars teruggeeft, zijn er niet. Maar sportschepen Gunter Deriemaker heeft er wel een goed oog op dat het KSK-bestuur zijn engagement terzake houdt.

De belangrijkste reden voor deze lening (behalve brood en spelen voor het volk) is voor het bestuur de constatering dat SK Ronse aan planmatige brede jeugdwerking doet. Het punt hier is dat tal van andere Ronsese sportverenigingen ook aan degelijke jeugdwerking doen. En dit al jàren. Denken we maar aan het basket of aan de judo. Hopelijk is het bestuur dan even gul als die morgen komen aankloppen. Volgens onze info is daar vooral voor het Ronsese basket hoge nood aan.

SK Ronse vraagt geld omdat de ploeg zelf nog geld tegoed heeft van de Bond voor televisierechten. Erik Tack wil weten of dat wel klopt want zijn informatie zegt het ietwat anders en zet daar vraagtekens achter. Zo'n 80 percent van de televisiegelden zouden al zijn uitbetaald. Patrick De Dobbeleer, zelf bestuurder van SK,stelt hem gerust. Het verhaal van de KSK-top omtrent die nog niet geïnde achterstallige televisierechten is wààr. SK wil ten allen tijde de cijfers voorleggen.

Rester tranquille ici une fois asteblief

Gisteren is in vijf lagere scholen van Ronse de nieuwe buitenschoolse kinderopvang gestart. Tom Deputter wou van voorzitter Pol Kerckhove vernemen of de door het OCMW aangeworven schoolse begeleiders (volgens onze info gaat het om veertien begeleiders) een taalproef hebben afgelegd. Blijkt van niet.

Pol Kerckhove mag dan wel Tom Deputter proberen terug te fluiten met de dooddoener dat die niet in de rechtbank van Oudenaarde zit en dus geen al te gerichte vragen stellen mag, de doorgaans prima gedocumenteerde fractieleider van Open VLD stelt hier wel zeer pertinente vragen en kan daarin nog een stuk verder.

Want meer nog dan de terechte opmerking waarom elk openbaar personeelslid wél een taalproef moet doorstaan en die schoolse begeleiders eventjes niet, rest de vraag of er aan de aanwerving wel een grondige screening is voorafgegaan.

Het gaat tenslotte om mensen die sinds gisteren dagelijks – alleen en zonder pedagogen erbij - verantwoordelijk zijn voor schoolgaande jeugd.

Maar dat de gemeenteraadsleden geen enkel ‘Inzicht’ krijgen op de gevolgde aanwervingsprocedure (of heeft men misschien gewoon zomaar de veertien eerste kandidaten genomen ?) en bijvoorbeeld de moraliteitsscreening, kan gevolgen hebben waarvan mag gehoopt worden dat geen enkele bestuurder ze op een dag dient te verantwoorden. De grootste transparantie is hier maar net goed genoeg. Het gaat om begeleiding van kinderen.

Bij ons weten heeft schepen Nedia Trabelsi zich de afgelopen maanden trouwens uit de naad gewerkt om die begeleiding een - van hogerhand gesubsidieerde - zeer zinvolle bijkomende dimensie te geven met taalbevordering.

Tom Deputter heeft hiermee dus alvast nog pak bijkomende vragen voor de volgende raadszitting....eer hij ze inderdaad op een rechtbank moet gaan stellen.