28 februari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (86)
TOPINDUSTRIEEL
WILLY
NAESSENS:


‘RONSE WORDT
DE GROEIPOOL
VAN DE
VLAAMSE ARDENNEN’

‘WE GAAN TOCH NIET BLIJVEN KANKEREN OVER DE MIGRANTEN’


Zoals we HIER vorige week al meldden, wil top-bouwondernemer Willy Naessens twee hotels bouwen in Ronse, mogelijks ook een cinema aan station en Kloef. Burgemeester Dupont bevestigde ons toen de contacten tussen de stad Ronse en Naessens daarover.
In Het Nieuwsblad geeft Willy Naessens zelf hierover vandaag meer uitleg.


Willy Naessens:‘Ik ben bijzonder geïnteresseerd in de plannen die de stad heeft. Burgemeester Luc Dupont heeft mij gevraagd of ik niet wou investeren in het ambitieuze stadsproject De Kloef. Behalve woningen, wil hij daar ook een hotel bouwen met ruimte voor een polyvalente zaal, die ook als cinema kan dienstdoen. De onderhandelingen zijn nog bezig maar ik heb daar enorm veel vertrouwen in.’

Ronse: the next place to be

Willy Naessens is overigens vol lof over de aanpak van het Ronsese bestuur onder leiding van Luc Dupont en administratiechef Linda Vandekerkhove.

Willy Naessens: ‘Ik ken geen enkele stad of gemeente waar ondernemers zoveel medewerking krijgen. Ik zie de toekomst van de stad dan ook bijzonder rooskleurig tegemoet. Vijfenveertig jaar geleden was Kortrijk the place to be in de streek. Vijftien jaar later gebeurde het allemaal in Waregem.’

‘Toen ik op dat ogenblik voor 11 miljoen frank restaurant Parma kocht op de Markt van Oudenaarde, verklaarde iedereen mij zot. Moet je zien wat er vandaag in Oudenaarde gebeurt. Die cyclische beweging gaat zich de komende jaren gewoon doorzetten en ik ben ervan overtuigd dat Ronse de groeipool wordt in Zuid-Vlaanderen.’

Stoppen met klagen over allochtonen…

Willy Naessens:‘Het is te vergelijken met wat er in het Oostblok gebeurt. De ambitie en de motivatie om er opnieuw bovenop te komen, na het industriële verval van de voorbije decennia, is essentieel om dingen te veranderen.'

'Luister, we gaan toch niet blijven kankeren over het migrantenprobleem? Steeds meer mensen van allochtone origine leren Nederlands. Binnen enkele jaren ziet niemand nog het verschil en zijn het gewoon Vlamingen zoals wij, die consumeren zoals wij.'

Zo horen we het ook eens van een topindustrieel...