10 oktober 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (9)

Blauwe Maandagen

TOM & CO VANAF GROUND ZERO

In een moment van diepe ontgoocheling heeft VLD-Ronse-voorzitter Patrick De Dobbeleer ons zondagavond al te kennen gegeven zijn mandaat als raadslid in januari niet meer te zullen opnemen. De Dobbeleer – die zichzelf behalve te verregaand geduld en teveel mededogen niks te verwijten heeft - haalde als kopman 476 stemmen. Dat waren er 158 minder dan Rudi Boudringhien van de afgescheurde rivaliserende partij Gemeentebelangen.

De VLD moet het, net als GBIC, stellen met twee schamele oppositiezitjes. Voor de liberalen van Ronse, die aanvankelijk in pole position startten als de theoretisch sterkste meerderheidspartij van Ronse, is dat een ronduit rampzalige uitslag.

No nonsense

De enige verkozene, behalve lijsttrekker De Dobbeleer zelf, is de jonge advokaat Tom Deputter, ondervoorzitter van Jong VLD. Deputter, die zich net als alle andere jongeren op de lijst, altijd wijselijk ver van de genadeloze ‘combat des chefs’ hield, zette zondag 299 Ronsese kiezers achter zijn naam.

Hij stond als ‘absolute beginner’ op de vierde plaats achter kopstuk André Deruyver en Natascha Meeuws, voorzitster van Jong VLD. Zijn ludieke aanpak (met de nar ‘Reneitsie’), zijn frisse onbesproken verschijning en zijn no nonsense-aanpak deden het alvast bij voldoende kiezers om hem als enige in de raad te mikken naast kopman De Dobbeleer.

Exit of vangnet voor Deruyver?

André Deruyver, die zich middenin de campagne plotseling voor de neus van zijn eigen kopman De Dobbeleer in zijn eentje profileerde als ‘kandidaat-burgemeester’ geraakte daarentegen met zijn povere 270 stemmen niet meer verkozen. Veelbetekend als je je als kopstuk en kandidaat voor de sjerp op je eigen lijst al laat voorbijsteken door een jonge beginner.

Als Patrick De Dobbeleer bij zijn besluit blijft om zijn mandaat niet op te nemen, komt Deruyver echter via dat onverwachte ‘vangnet’ toch alweer in de gemeenteraad. Of dàt nu precies de bedoeling was van Patrick De Dobbeleer, is hier maar zeer de vraag.

Veeleer ziet het ernaar uit dat van André Deruyver vooral verwacht wordt dat hij de eer aan zichzelf houdt en zijn conclusies trekt uit het feit dat de Ronsese kiezer hem niet langer moet als liberale vertegenwoordiger in de raad.

Natascha Blues

In dat geval komt lijstduwer Muriel Crucke met haar 255 stemmen als eerste in aanmerking voor de stoel van ‘Doobie’. Deze laatste voerde overigens duidelijk campagne in tandem met Muriel Crucke, op meer dan één affiche.

Dat blijkt dan weer de nummer drie op de lijst Natascha Meeuws bijzonder zuur op te breken. Met haar 217 stemmen valt deze ernstige, politiek erg bezielde maar helaas in de omgang nogal onderkoelde VLD-jongerenvoorzitster dan helemaal uit de boot. Zij komt immers welgeteld 38 stemmen tekort tegenover de extraverte en joviale zangvogel Muriel Crucke.

Waar Muriel Crucke muurvullend tandem vormde met De Dobbeleer, liet Meeuws zich aan de sprankelende stationfontein van Ronse als VLD-voorzitster al eens graag kieken in gezelschap van haar ondervoorzitter een strijdcompaan…Tom Deputter.

De VLD is de komende dagen dus duidelijk aan een zeer delicate stoeltjesdans toe rond dat ene zitje van Patrick De Dobbeleer. Met als inzet de vraag wie met Tom Deputter (links op de foto naast Natascha Meeuws) vanaf januari op de oppositiebanken mag gaan zitten dichtbij de ‘vrienden’ van GBIC. Voor zover …Patrick De Dobbeleer zelf niet alweer op zijn beslissing terugkomt nadat hij van zijn eerste post-electorale emoties is bekomen.

Na de botsing der dino’s

Na de zware averij van de scheuring is VLD-Ronse hoe dan ook aan de grote schoonmaak toe. Puin ruimen vanaf ground zero. Het lijkt er wel op of de confrontatie der dino’s voor een tsunami heeft gezorgd. Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij.

Tom Deputter heeft alvast het grote voordeel dat hij rechtstreeks verkozen is. Dat feitelijk gegeven plaatst hem willens-nillens in een nooit geziene positie, nu zijn kopman spreekt van afhaken.

Moeilijk te bevatten maar waar: hij is op dit moment de enige Ronsese mandataris van de VLD voor januari 2007. Du jamais vu in de Ronsese liberale geschiedenis. En dat voor een partij die voor de botsing der ego’s en hun obscure kamikazes in het bestuur op papier de sterkste was. Ruzie blijkt werkelijk een specialiteit van de liberale egotrippers. Ook in Ronse dus.

Veeleer dan een nadeel plaatst dit unieke gegeven Tom Deputter evenwel in een ongemeen stevige positie om de heropbouw van de partij in te zetten vanaf ground zero. Wie het nieuwverkozen gemeenteraadslid goed kent, weet dat hij daar con brio zal in slagen. Tegen het beter weten van alle grote ego’s in. En heu, Christus is ook op zijn eentje begonnen met twaalf vissers…

-------------------------------------
Enkel nog comments met naam en adres,
jammer voor anoniemeligen...