29 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (156)

EEN REFLEX, EEN HABITUDE, EEN RONSETUDE.

DE NIEUWE RONSENAAR STAAT VOOR 50.000 CLICKS!

JA MAAR OM WAT TE DOEN?

Gisterenavond hebben jullie met zijn allen de kaap van de 50.000 clicks overschreden. Vanochtend staat de teller alweer op 50.118 (30.507 ‘uniques’ en 19.611 ‘reloads.’)


De afgelopen week werd hier, allicht met de naderende verkiezingen in het verschiet, gepiekt op meer dan 500 hits per dag.

Mooi, maar wat nu? Wat willen we met zijn allen? Wat vertellen ons deze – toegegeven nooit verwachte - megacijfers?

Dat Ronse een stad is die jullie massaal boeit en bezighoudt. Ronsenaars van hier. Gewezen Ronsenaars in de meer dan twintig landen van waaruit deze blog wordt aangeklikt, tot in de verste uithoeken van de planeet.

Dat er grote vraag was naar een totaal onafhankelijk a-commercieel mediaforum. Dat De Nieuwe Ronsenaar exact op zijn tijd kwam. Niet tègen de traditionele printpers maar ernaast, ertussen, en volkomen los ervan. Vrij en vrank. Zonder opdrachtgevers, noch broodgevers. Noch geweten van Ronse, noch orakel. Los en ongedwongen. Onvoorwaardelijk vanuit onwrikbare liefde voor Ronse.

Dat er nood was aan dit ultrasnel honderd percent Ronsies medium waarin alle positieve solidaire Ronsenaars mekaar zouden terugvinden.

Dat we samen vanuit dit breed sterk lezersplatform het doemdenken omtrent onze stad zouden bestrijden. Met u lezers, als beste garantie tegen politiek machtsmisbruik, eng provincialisme, kleinburgerlijke zelfgenoegzaamheid.

Dat we overheen onze vrije politieke of filosfofische overtuiging samen gaan voor de Renaixance van onze geliefde stad.

Dat we samen het opstekend obscurantisme en miserabilisme, de imagovernieling van ons dierbaar Ronse genadeloos terugfluiten.

Dat we met zijn allen rotsvast geloven in de weerbaarheid van de Ronsenaars en het recht op een menswaardig bestaan van elke Ronsenaar zonder onderscheid.

Dat jullie dit forum gemaakt hebben tot wat het vandaag, na minder dan één jaar is. Een dagelijks rendez-vous voor alle Ronsenaars. Een Ronsese reflex. Een Ronsese habitude. Een Ronsetude.

Dat dank zij jullie enthousiasme, aanmoedigingen, bezoeken, herbezoeken vandaag geen enkele beleidsvoerder, machthebber of wie daar wil voor doorgaan in Ronse nog omheen de opinies kan die hier worden neergeschreven, of die door jullie in comments worden geventileerd.

Dat onze hoge verwachtingen omtrent dat nieuwe Ronse van morgen dank zij jullie nu al doorklinkt in welgeteld drie woorden. Als één luide kreet voor alle Ronsenaars van goede wil: Tuupe vuir Roonse.

Loet oes noa drumen vaan Roonse

Na volgende week zondag, als de verkiezingskoorts geluwd is en de nieuwe beleidsploeg echt aan de slag kan voor Ronse, zullen we pas echt kunnen doorwerken aan de Renaixance.

We zullen daartoe blijven drukken op het beleid. We zullen niet rusten eer we met zijn allen onze mooie droom dag na dag tot leven zien komen.

Een stad waar het goed leven is. Voor ons. Voor onze kinderen en kleinkinderen. Voor alle Ronsenaars van goede wil.

Wat we willen

Uitvoering van het Strategisch Plan. Heropleving van het commercieel centrum. Renovatie historische site. Doorsteek marktje tot markt. Winkelgalerijen met doorsteek Wijnstraat St.Martenssite. Ronse Fietsersonthaalstad van de Vlaamse Ardennen. Veilige fietstrajecten door de hele binnenstad. Multimediaal Hermescentrum als historische trigger in de site Crypte, Must en Nieuwe Leie. Ronse, volwaardig Vlaamse stad in het Vlaams Gewest. Hartelijke gastvrije stad ingeschakeld in de commerciéle, economische en toeristische vaart van het Eurodistrict Rijsel-Doornik-Ronse-Kortrijk.

Tuupe vuir Ronse!