28 december 2012

DERDE KEER BESTE KEER?

BURGEMEESTER LUC DUPONT KLAAR VOOR
VLAAMS, ONDERNEMEND & GROEN RONSELuc Dupont heeft gisteren de eed afgelegd bij gouverneur André Denys als burgemeester van Ronse. Dupont, die vorige woensdag met coalitiepartners CD&V-Groen, N-VA en Liberale Unie een sterk evenwichtig en realistisch bestuursakkoord presenteerde, is nu helemaal klaar voor een derde ambstermijn. Ik wens hem een vruchtbaar bestuur toe.

Tuupe vuir Ronse.