20 december 2012

DE VERANDERING

Ronse wordt een groene, Vlaamse, sociale, warme, ondernemende, veilige, performante stad die voort investeert in haar toekomst.

De Oude Vrijheid wordt gerenoveerd.
Er komt een zwembad aan het Rosco.
De Wijnstraat wordt opgewaardeerd.
En als we tegen dan dood gaan, zullen onze dierbaren op Hogerlucht niet langer in regen en kou dienen toe te zien op de verdwijning van onze ego’s.

De Stad met Uitzicht wordt een Ondernemende Stad Middenin het Groen.

Er zijn aan dit uitgebalanceerd voluntaristisch vernieuwend en veranderend akkoord lange vergaderingen voorafgegaan.

Luc Dupont heeft het fair aangepakt. De vier partijbesturen van zijn coalitie kregen de kans en de tijd elk onderdeel van het akkoord grondig te bespreken te evalueren desgewenst te verfijnen en terug te koppelen.

De nieuwe partners kregen daarbij de tijd van de onderlinge verkenning . De verandering wordt er aldus een in de diepte en de breedte.

Er zal geïnvesteerd, ondernomen en geprivatiseerd worden.
Er komt een ecologische, duurzame en ethische ‘groentoets’ voor elke beleidsdaad.

Geen sprake van sociale roofbouw.
Ronse blijft een warme sociale stad voor iedereen.
Er komt géén polarisatie en geen discriminatie.
Er komen wel klare afspraken omtrent steun, (taal)integratie en activering.

De Ronsenaar in nood is niet langer een potentiële kiezer maar een mens die, waar echt nodig, zelfredzaam verder geholpen wordt in zijn leven: met alle andere Ronsenaars tuupe.