26 oktober 2020

 AVONDUREN

Ronse, een handleiding.
3. Bellen in de wind.
De Blote Pompier oogt als een Griekse god. Goden sterven nooit. Anders dan Pieter Titelmans, die al lang de weg van alle vlees is gegaan maar vanwege zijn goede werken als grootinquisiteur van Vlaanderen voor eeuwig in de hemel mag zitten naast Hermes, ver van alle verdoemden die hij de hel heeft ingejaagd.
De Blote Pompier trekt een wezen alsof hij last heeft van galstenen. Misschien treurt hij omdat zijn lief er vanonder is met een potige wever op zeven getouwen van bij Dopchie Frères.
Volgens mij zijn er drie goede redenen waarom de Blote geen kleren aan heeft, ondanks ons gematigd zeeklimaat.
Ten eerste is de Blote Pompier gehouwen naar beeld en gelijkenis van Griekse goden. Die hebben zelf nooit kleren aan vanwege de schrikgodinnen in hun lusttuin.
Ten tweede heeft de Blote geen kleren aan omdat beeldhouwers het liefst op modellen werken zonder kleren. Behalve Stefaan Ponette, beeldhouwer van Den Bellenman. Want een Bellenman zonder kleren met zijn bellen in de wind, op wat trekt dat?
Ten derde staat de Blote Pompier symbool voor de Onbekende Soldaat. Opoffering, onthechting, alles weg geven voor het Grotere Doel. Ook al hebt ge persoonlijk nog zoveel te doen, wilt ge een werkmanshuisje verwerven in de Spinstersstraat, uw eigen opwerken tot conterbaas bij Napoleon Annicq.
Maar een oproepingsbevel is een oproepingsbevel. Als ze zeggen dat ge moet gaan sterven voor het vaderland is het enige dat ge nog hebt een foto van uw lief samen aan het schietkraam en uw ogen om te schreien.
Want ge kunt niet zomaar laf zijn voor uw eigen vaderland. Ge moogt alleen thuis blijven als ge zelf een fabriek hebt en ge dringend met de vijand van het vaderland moet gaan onderhandelen om u voort te verrijken als Kapitein van de Industrie, terwijl de onbekende soldaat ver van zijn lief sneuvelt voor uw eigen hoger doel.