25 januari 2013

TUUPE AAN DE SLAG VOOR RONSE

DE OUDE EN NIEUWE VRIJHEIDAl zijn de trage wegen vaak de mooiste, zijn stadhuislaptop (een antieke erfenis van ex-schepen Nedia) gaat een ietsepietsje té traag om samen met zijn bestuurscollega’s van het schepencollege van Ronse de komende jaren die duurzame en verkeersleefbare stad middenin in het Groen te maken waarop elke Ronsenaar trots zal zijn.

De sfeer binnen de nieuwe ploeg is, zo verneem ik het van zijn collega schepenen uitstekend. Eenieder tast zijn taken en bevoegdheden binnen het college en OCMW-bestuur af. Burgemeester Luc Dupont stelt zich daarbij op als een faire en ervaren raadgever voor eenieder en dit overheen de vier bestuurspartijen. Het nieuwe bestuur werkt dus, beginnersfoutjes incluis.

Op het sociale vlak zullen de schotten tussen Stadhuis en OCMW-site overeenkomstig het bestuursakkoord gaandeweg worden gesloopt. Een doordachte hertekening met drempelverlaging en betere toegankelijkheid van de stadsvoorzieningsdiensten zit eraan te komen. De afstand tussen Stadhuis en Sociaal Huis wordt gedicht zodat er echt ‘tuupe’ kan worden gewerkt voor iedereen.

Wouter Stockman, de eerste Groene Schepen uit de geschiedenis van Ronse, kijkt inmiddels zelf vanuit zijn bureau uit op de plek waar zich de grootse renovatie van de komende beleidsjaren zal voltrekken: de oude en nieuwe Vrijheid.Volgende vrijdag 1 februari haalt hij voorzitter Wouter Van Besien naar Ronse voor meer duiding en nationale ondersteuning van de grondig doordachte en onderhandelde Groene ambities voor Ronse. Schepen Wouter Stockman kan zich daarvoor laten bijstaan door kersvers voorzitster van Groen Ronse Myriam De Feyter en een vastberaden Ronsese Groenkern.

CC De Brouwerij. Vrijdag 1 februari 20 u. Groenavond met Wouter & Wouter. Iedereen welkom. Inkom gratis. Interviews en presentatie Koen Lauwereyns en Geert Desmijtere.