24 januari 2013

RONSENAARS TUUPE OP HUN MOOIST

ALLE DOEMDENKERS WENS IK
DE GELUKSBOOM VAN RONSE IN
Ronse heeft zijn geluksboom. Ik heb hem net gezien. Een flinke es. Bescheiden maar sterk. Vol lichtjes van hoop staat hij daar potig te wezen op de binnenkoer in de Van Hovestraat. Sociale Kruidenier KABOES heeft hem zopas ingehuldigd. De boom staat voor de oprechte samenwerking van alle Ronsenaars tuupe. Schuune schuune wried schuune. Hij komt er door de samenwerking van de vier serviceclubs van Ronse en verschillende welzijnsorganisaties in hun gemeenschappelijke strijd tegen armoede. Het is een uniek concept, dat nog nergens anders in Vlaanderen bestaat.

De Geluksboom verlaagt de drempel naar het OCMW. Maar al te vaak durven mensen eerst geen hulp zoeken, totdat hun problemen hen helemaal boven het hoofd groeien en het eigenlijk te laat is. Door hen snel, maar tijdelijk vooruit te helpen en naar de gepaste ondersteuning door te verwijzen, willen de initiatiefnemers vermijden dat mensen in een negatieve spiraal van armoede terechtkomen. Vaak stuiten zij op gezinnen die in zeer acute nood verkeren. De Geluksboom geeft hen de middelen om zeer snel tussen te komen en samen te zoeken naar een definitieve oplossing.

Zo werkt het
De lokale Ronsese afdelingen van Kiwanis, Lions, Rotary en Ronde Tafel staken samen geld in een fonds, waarmee de verschillende aangesloten organisaties de kortingen betalen die in Sociale Kruidenier KABOES op de aangekochte producten worden gegeven. Ook kunnen ze er giften mee toekennen als dat nodig blijkt.

Het fonds wordt coöperatief beheerd door de serviceclubs, samen met de aangesloten organisaties: TWEB (begeleid wonen), Inloopteam van Kind en Preventie (kwetsbare jonge gezinnen), Vzw De Vrolijke Kring (vereniging waar armen het woord nemen), de wijkbrugfiguren van Samenlevingsopbouw (schakel tussen kwetsbare gezinnen en hulpverlening), het CAW, Dageraad/Tobias (opvanghuis).

Dit is Ronse zoals we het met zijn allen tuupe vooruit willen. En alle doemdenkers wens ik bij deze de geluksboom van Ronse in. Tuupe maken we Ronse mooier en beter dag aan dag.