03 december 2012

DE SCHERPER IN AANSLAG

LOSE YOUR DREAMS
YOU'LL LOSE YOUR MIN
D

We kunnen alles aanscherpen. De scherper in aanslag, als eindoplossing voor elk vrank en vrij potlood binnen handbereik.

We kunnen het stadsleven laten verkrampen tot één grote verbodszone.

Verboden uw gedacht te zeggen. Verboden uw gedacht te schrijven.

We kunnen van het bestuur een hermetisch gesloten conservendoos maken. We kunnen rancunes botvieren. Triomfalisme tentoon spreiden.

We kunnen hoogmoed etaleren. Pottenkijkers wraken.

We kunnen wolf worden onder de wolven.

We kunnen ons spierballenimago opblazen.

We kunnen mekaar filmen in vlijmscherpe beelden.

We kunnen mekaar aanwijzen, vernederen, verklikken.

We kunnen de droom uithollen en perverteren voor eigen gebruik.

We kunnen van Ronse een grimmig reservaat maken.

We kunnen aan elke vreemdeling, étranger, stranger, die geen Ronsenaar is van wel zeven generaties vragen aan welke kant zijn stamboom stond in de slag om Poitiers.

We kunnen een jodenster achter zijn naam zetten. Of een halve maan. Of een kruisken. Of een passer.

We kunnen zijn vreemde zwangere vrouw op een ezelke zetten en doorsturen naar het Land van Ooit.

We kunnen zoals die gek in Hongarije het wil, lijsten aanleggen.


We kunnen zoals destijds in oorlogstijd in deze stad weer een verplichte Burgerwacht organiseren.

We kunnen alles verder laten verzuren, stigmatiseren, polariseren, evacueren.

Als er op een dag algehele stakingen en rellen van komen, kunnen we die kordaat onderdrukken om onze macht te etaleren.

We kunnen alle sociale voorzieningen privatiseren.

We kunnen kribben voorzien in fabrieken en fabriekjes voorzien in kribben.

We kunnen alle arme oude Ronsenaars die niet terecht kunnen in de sjieke Seigneurie in versneld tempo palliativiseren.

We kunnen alle ‘stadsgevaarlijken’ ertoe verplichten bewakingsopdrachten uit te voeren in parken en aan parkings.

We kunnen ‘betrouwbare’ stadsambtenaren ertoe verplichten lijsten op te maken van diegenen die ‘er niet bij horen’.

We kunnen de koleire om dit alles bedwingen met nog zwaardere repressieve boetes .We kunnen ook gewoon mens zijn en blijven onder de mensen. Dag na dag voortwerken aan een open hartelijk warm rechtvaardig Ronse van en voor iedereen.