06 oktober 2012

GEEN WOORDEN MAAR DADEN

HET VERTROUWEN VAN
ALLE RONSENAARS TUUPE
IN DE VERDERE VOORUITGANG
EN DE VERNIEUWING VAN RONSE
DAG AAN DAG


Een parel van een geïntegreerd Starters Bedrijven Centrum. Een prima gesitueerde nieuwe industriezone, klaar voor de ontsluiting door N-60 en Zuiderring. Een gerenoveerd stadcentrum met schitterend Marktplein.

Een fantastische nieuwe Kunstacademie ‘De Ververij’ met geplande doorsteek naar het hart van de stad, bibliotheek en museumzone. Een Innovatie Centrum TIO3. Een ambitieuze Stadstuin rondom een eigen groen eiland middenin Ronse. Doordachte uitbouw van de erfgoedzone met gerenoveerde Oude Brouwerij, MUST en het vermaard Erfoed Expertisecentrum dat van Oudenaarde naar de Hoge Mote van Ronse verhuist.

Bekroningen. Benoemingen. Nominaties. Tekenen van officiële erkenning. Waardering en opstekertjes voor de herwonnen trots van een al te gemakkelijk vermaledijde al te vaak vernederde stad.

Ronse Meest ondernemende stad.
Ronse Duurzame Stad.
Ronse Bloemenstad.

Een eigentijds containerpark. Een zorgvuldig uitgekiende geplande renovatie voor de hele Oude Vrijheid. De aanpak van de complete Stationssite. Met esplanade. Doorsteek en brede routes voor wandelaars en fietsers naar sportzone en Muziekbos.

Een schitterende sportzone aan het Rosco. Een Finse piste. Een gepland nieuw zwembad. Geruisloze renovatie van het unieke Sint-Hermeskoorgedeelte. Een nu al handige facultatieve doorsteek van Markt tot Marktje bij events aldaar. Aanleg van parkeerruimte voor een alternatieve markt aan de Vesten. Heraanleg van Watermolenstraat en Delhayeplein.

Als je je afvraagt wie dit alles gestuurd heeft. Als je je afvraagt wie er aan het roer stond van dit Nieuwe Ronse. Met welke ploeg.

Als je je afvraagt wat daar dan tegenover staat in steriele solonummertjes. Tenzij intellectueel oneerlijke kwade trouw. Tenzij mensonwaardige ethnische benaderingen verpakt in ethisch verwerpelijke parameters. Tenzij contraproductieve obstructiepolitiek. Tenzij aanzwengelen van de negatieve beeldvorming omtrent Ronse. Tenzij permanente City Dumping van de eigen stad.

Als je je afvraagt hoe deze stad bestuurd werd. Geplaatst als ze werd en blijft tegenover de enorme uitdagingen van een geglobaliseerde planeet met constante migratiestromen aan de binnen- en buitengrenzen van Europa, met een internationale en Europese financiële crisis, met voor Ronse een bevoogdende federale taalwetregeling.

Als je je afvraagt of deze stad gestuurd werd met ernst, bekwaamheid, inzicht, visie, rechtvaardigheid en een solidariteitsgevoel voor alle mensen van Ronse zonder onderscheid van ras, rang of overtuiging. Met voor het eerst in de geschiedenis van Ronse een Strategisch Plan voor de vernieuwing en heropstanding van Ronse. De kracht van vernieuwing en verbetering dag aan dag. Niet in woorden maar in daden.

Dan weet je hoe onrechtvaardig het ware zo iemand te laten opdraaien voor de kleine rancunes en grote frustraties, het chagrijn, de manifeste deloyauteit, de kleine en grote blunders, het carrièrisme en de onderlinge persoonlijke (af)rekeningen van anderen.

Dan weet je dat zo iemand je volste vertrouwen verdient voor de leiding en vorming van de nieuwe bestuursploeg die jouw geliefd Ronse de grootst mogelijke kansen biedt op verdere vooruitgang, ontwikkeling, dynamiek. En op een rechtvaardige solidariteit van en voor en door alle Ronsenaars tuupe.