13 april 2012

BLOGBOEK

WEG MET VANGNETTEN VOOR POLITIEKERS
EN AL DAT CijFERCYNISME


De socialisten gaan Ronse verder besturen met de CD&V. Ook na de verkiezingen: binnen zes maanden en een dag. Het bestuur van Ronse zal na de verkiezingen niet veranderen. Hooguit zal er noodgedwongen een derde speler worden aangetrokken: als het water het vuur in het bestuur in zoverre heeft gedoofd dat deze zieltogende ‘coalitie’ niet eens meer…aan 16 zetels geraakt. De vraag is allang niet meer of Luc burgemeester blijft dan wel of Gunther het wordt. De vraag is : verder op die manier elk voor zich? Of tuupe vuir Ronse? Want zo werkt het dus niet. Schaamtelijk dat het tegenwoordig zover gekomen is dat we hier als Ronsenaars op de burgemeester van Oudenaarde moeten wachten om nog een keer iets te vernemen over de ontsluiting van de N-60.

Ronse proper bestieren...

Wiskunde. Bellinck André, de man in de schaduw van Luc Dupont, is daar sterk in. Hij rekent erop dat de 300 kiezers van Groen! gewoon meegaan in de overloperij van Wouter Stockman vanop de gratis van Pol Kerckhove gekregen socialistische stoel naar de hoogst onzekere tjevenbelofte van een schepenmandaat …als hij dan tenminste een keer verkozen geraakt. Zeer onzeker. Onderschat de eigenzinnige nieuwe jonge groene kiezers vooral niet. Politieke berekening is het laatste waar ze in hun ideale propere wereld willen voor gaan. Gelijk hebben ze. Met die 300 hoogst hypothetische groenen denken de wiskundeknobbels binnen de CD&V dat ze Luc Dupont op de stoel zullen kunnen houden.

Maar politiek is gelukkig nog zoveel meer dan wiskunde en propaganda. Met de - door de Ronsenaars zelf betaalde tuinaanleg en betongieterij van De Kloef , het faillissement van de voordien alomgeprezen Hollanders, de nieuwe mysterieuze ‘Betonbaronnen van Avaronne’ en vooral tot op vandaag geen enkel geïnteresseerde betere tweeverdiener, de te gekke plannen voor alweer een 'Scheldekouter-toestand van zeven verdiepingen' midden de Kloef, de zeer onzekere ontsluiting van Ronse met elkaar doorkruisende N-60 opties, het totale Ronde Van Vlaanderen-debacle door een‘Wielerstad’ zonder fietspadenplan, door een doodse binnenstad met leeggelopen winkelcentrum, wordt dat dweilen met de kraan open.

Als politiek in Ronse toch herleid wordt tot wiskunde: O+O=O. De nieuwe bestuursmeerderheid moet 16 zetels hebben op de 29 (er komen er 2 meer) wil ze aldus rustig voort vegeteren. Dat kan 8 plus 8 zijn. Maar zo simpel wordt het niet.

De stoelendans

Niet alleen de Ronsese groenen zelf ( het is niet een tweekoppige bijna-groene partijtop die in het Ronsese kieshokje staat maar de groenen hier ter plekke) zijn diep geschokt door de platte politieke berekening van de CD&V -spin doctoren . Ook in brede ACV - rangen bestaat groot ongenoegen over de postjesjacht: niemand komt nog als Leo Verstichel zijn 'vrienden' roept… De waarheid is dat de Ronsiese CD&V los van de platte berekeningen ten onder gaat aan zwaar tegen elkaar opboksende ambities. Behalve de zwanenzang van D&D (Dupont & Deworm) met ‘De Stadstuin’, behalve de doorprikte provinciale evacuatie van ‘Leoooo! is er nog de tweestrijd tussen de nog immer razend populaire Agnes Van Crombrugge en haar onzichtbare belaagster Brigitte Van Houtte voor de tweede plaats. En dan heb ik het hier nog eventjes niet over het fenomeen Ignace Michaux. Door velen geliefd en door anderen gebanvloekt. Ambitieus dat zeker, maar Van Hamme, Van Houtte, Foulon en Vandenhoucke zijn dat niet minder en de plaatsen worden duur, de stoelendans genadeloos.

Trop is teveel

Luc Dupont heeft de kans gemist om de eer aan zich te houden door ermee te stoppen, zoals hij eerder had beweerd te zullen doen. Het dreigt hem nu nog heel zuur op te breken. Yves Deworm wou dat op een moment ook doen, opkappen: de fidele bloglezer weet waarom. Maar de interne strijd om zijn stek en de onverbiddelijke doorbraak van Ignace Michaux bij de brede bevolkingslagen van Ronse heeft hem op zijn stoel gehouden.


Apropos, je kan van Ignace Michaux (hier als barman met Joris Vandenhoucke op een voorstelling van 'Tavi Buirgemiester') veel zeggen maar hij werkt hard en kan incasseren. Hij gaat onvoorwaardelijk en totaal voor Ronse. Zoiets ontgaat vele die hard-Ronsenaars niet… vanavond alweer bijeen voor een hommage aan Roland Cardon. Ronse heeft jonge mensen vandoen die er tuupe willen voor gaan. Er zitten er in alle partijen. Onderschat ook de Nieuwe Vlaamse Alliantie niet. Kiezers houden er helemaal niet van als mensen in het verdomhoekje worden geduwd… Zelfs met een halve lijst kan de Nieuwe Vlaamse Alliantie in Ronse voor de ommekeer zorgen.