28 maart 2012

ONTROEREND GOED EN NEGENTIG VANDAAG

Voor alle leden van de Ronsiese Persbond van vroeger en nu.
Voor alle Ronsiese perscorrespondenten van vroeger en nu.
Voor alle doemensen van Ronse van vroeger en nu...

...bent u , lieve en immer minzame Marie-Mathilde Ketels , veel meer dan de oudste perscorrespondente van België een voorbeeld van tolerantie, volharding, plichtsbesef en maatschappelijke betrokkenheid in ons geliefd Ronse.

Vandaag wordt u 90 ( negentig).

Vandaag vrijwaar ik mijn blog van al de rest en hou ik hem exclusief voor deze prachtige foto genomen door mijn maat Fabriceke, de onnavolgbare assistent van Hermes die u samen met uw dochter en opvolgster Marie-Ange zag schitteren in 'Tavi Buirgemiester'.

Op naar de 100 lieve Madame Marie-Mathilde. Bon anniversaire en: vuir o°ltuus tuupe vuir Ronse.

Ontroerend goed. Dat bent u. Voor alle Ronsenaars die het genoegen delen van u te mogen kennen.