30 januari 2012

FIERTEL GEFLEST ALS WERELDERFGOED

HERKANSING IN SEPTEMBER

Op 4 juli besliste het schepencollege van Ronse om bij de Unesco een aanvraag te doen tot opname van de Fiertel als werelderfgoed. De vraag kwam er nadat de Ommegang eerder op de Vlaamse Lijst van het Immaterieel Ergoed was gezet. De bevoegde Vlaamse instanties werden benaderd en er werd een werkgroep opgericht om het dossier op te volgen. Op 1 september werd de kandidatuur van de Fiertel ingediend via de Vlaamse Gemeenschap. Op 6 december kreeg het college in de zak van Sinterklaas het bericht dat het dossier niet werd goedgekeurd: vanwege te lokaal gericht en te weinig Vlaamse, Belgische en internationale duiding. Zo verneem ik uit eigen bron.

Tegen september dit jaar kan een nieuwe vraag worden ingediend. Als die verworpen wordt, duurt het dan wel nog eens vier jaar eer Ronse een nieuwe vraag mag indienen. Op een Unesco-conferentie in Bali in november is immers beslist dat er enkel nog erkenning komt via ‘clusters’ van kandidaturen. De Unesco wil vermijden dat er duizenden individuele erkenningen van over de hele wereld binnenstromen waarin niemand nog een lijn kan trekken.Uit de contacten die Ronse heeft met de Vlaamse diensten blijkt er grote onduidelijkheid over de af te leggen weg omdat er binnen de Unesco nog volop wordt gewerkt aan een lange termijnvisie. Hier alvast mijn suggesties voor zo'n 'cluster-aanvraag' uit Ronse: De Fiertel, de Bommels, Tavi Kloef, Buuntsies Nuitsies, de canards van d’Hoge Mote , de Staande Wip van den Bruul, de Passerelle. En waarom niet de nu al legendarische vulpen van mijn straks negentigjarige goede vriendin Marie-Mathilde Ketels.

(Cartoon met dank aan Glenn Elet)