25 november 2011

VRIJDAG

HOE HET NIEUWSBLAD WORDT GEMANIPULEERD
SLUIPEND GIF IS HET. DAG NA DAG EEN NIEUWE DOSIS

Dit moet je de jonge journalist Simon Demeulemeester toegeven. Als hij zijn opinie ventileert in Knack.be of op een debat van Groen! komt hij daar open en moedig voor uit. Simons lef kan me wel bekoren. Al deel ik niet altijd zijn mening en verwacht ik omgekeerd van hem hetzelfde. Dat was ook wat ik daarover kwijt wou toen ‘Het Nieuwsblad’ me om een mening vroeg naar aanleiding van de beroering rond de Terzake-reportage. Daarin zei ik dat Simon als journalist zijn ding moest kunnen doen maar burgemeester Luc Dupont volgens mij ten onrechte was geviseerd. Althans zo kwam het toch over. Dit alles is freedom of speech. Daar zijn mensen voor dood. Ook in deze stad. We zullen samen met het nieuwe bestuur van Ronse hun herinnering eren en blijven ijveren voor een V-memoriaal ten stadhuize. Doch dit terzijde.

Heel anders dan in die gezonde openheid gaat het er helaas aan toe op de site van Het Nieuwsblad.be. zelf. Al jaren wordt de lokale verslaggeving er ronduit gemanipuleerd om Ronse te overspoelen met chagrijn en doemdenken. Een perverse volgehouden aanval op al het goede van Ronse. Sluipend gif is het. Dag na dag een nieuwe dosis. Ondermijnende vernieling van al wat de doe-mensen hier proberen te doen met Strategische Plannen, met wafels, met liedjes, met werkgroepen, een textielinnovatiecentrum, een nieuwe kunstacademie, een bedrijvenstarterscentrum, Ronse Op Scène enz.

De info zelf van Het Nieuwsblad is er sinds de komst van verslaggevers Peter Malaise en Stijn Delabie nochtans heel sterk op vooruit gegaan. De nieuwsstroom wordt er niet langer, zoals het geval was na het vertrek van Koen Lauwereyns, beperkt en verengd tot een uitvergroting van alle kommer en kwel in The Streets of Ronse.

Zoveel chagrijn. Zoveel rancune. Zo’n diepe haat. Zoveel racisme. Dit is puur aanzetten tot haat onder de mensen van Ronse. Een haatcampagne is het.

Het Nieuwsblad wordt echter zeer zwaar gemanipuleerd via de commentfunctie. Wie de moed heeft om regelmatig die comments te lezen en daarbij niet door heeft dat het hier gaat om een systematisch georkestreerde manipulatie zou de hele zwik op de duur mikken waar hij thuishoort: op de mesthoop. Zoveel chagrijn. Zoveel rancune. Zo’n diepe haat. Zoveel racisme. Dit is puur aanzetten tot haat onder de mensen van Ronse. Een haatcampagne is het.

Zo zot zal je me hier niet krijgen om hier ook nog eens te onthullen welke mandataris van welke partij hier achter schuilt. Al is zijn identiteit mij al enige tijd bekend. En dus ook de redactie van Het Nieuwsblad, zo mag ik aannemen. Nee, zoveel eer gun ik hem hier niet in deze blog. Want het gaat dus inderdaad om een gekozene des volks. Een obscure mandataris . Om geen mensen te schaden die wel hun ding doen als gekozenen van welke partij ook: het gaat dus nièt om een gemeenteraadslid.

Wat me als Ronsenaar en voormalig redactiechef bij de uitgever van Het Nieuwsblad steekt ( ik sta daar zelfs nog altijd op de pay-roll met mijn vermaledijd brugpensioentje) is dat de gekozene in kwestie dergelijke laffe sluipwegen verkiest om zijn ‘raszuivere’ rancune te ventileren . In plaats van open en bloot samen met Simon, Jonathan, Yann en zoveel goed menende anderen te bouwen aan de toekomst van een geweldig Ronse waar het goed toeven is. Met andere woorden datgene te doen waarvoor hij ooit – en hopelijk voor het laatst - naar de gunsten van de Ronsese kiezer heeft gehengeld. Om positief te werken aan Ronse. Niet om Ronse dag na dag in de vernieling te schrijven in comments onder een laffe schuilnaam.

Voor alle duidelijkheid: ik heb het hier helemaal niet over Erik Tack. Kritiek moet kunnen. Ik ben er zelf niet vies van, zoals de fidele lezer maar al te goed weet. Bij mijn weten strijdt Tack ook altijd met open vizier voor het betere Ronse dat hij voor ogen heeft. Een ander Ronse dan het mijne, maar moet kunnen. Geen probleem. Dit geeft soms hevige confrontaties maar één ding hebben we daarbij gemeen: dat we altijd elk op onze manier van hetzelfde mooie Ronse zullen blijven houden. Dit wil ik Tack graag toegeven: hij stopt zich nooit weg. En ik evenmin. Net zo min als Simon. Tuupe vuir Ronse en Tuupe ees: Tuupe.

Maar sluipwegen inslaan en maskers opzetten om dag na dag, week na week, jaar na jaar een inktzwart ronduit racistisch doemverhaal te breien over de moeilijkheden die onze geliefde stad ondervindt om hier aldus samen (tuupe) te leven. Daarbij zelf altijd buiten het vizier blijven. Onder een valse naam de doodsklok van Ronse luiden. Je wegstoppen. Dan verzadigd en voldaan van de gekanaliseerde opborrelende haat gaan genieten. Door de straten van je stad sluipen. Er het vernielend effect van gaan opsnuiven bij je gemanipuleerde zelf door jou verontruste medemens. Zoiets heeft een naam. Ik schreef er ooit een roman over. Bal Masqué.

23 november 2011

BLOGBOEK

PJEROO OFZO.

Leentje Zwaenepoel is niet content. Ze vindt het maar niks dat Ingrid Ballegeer in een persbericht van de Stad Ronse nog altijd de naam van één van Vlaanderens grootste levende kunstenaars en schrijvers Pjeroo Roobjee niet correct weet te schrijven. Pjerro Roobjee, zo schrijft Ingrid. Toegegeven die artiestennaam van Pjeroo: gienen cadeau om te schroaven. And very difficult to proonauns too.

Pjeroo is nochtans heel welbekend met Ronse als schepper van onze mooie zonnewijzer aan de bib. Zit ook al jaren in de jury van de Grote Prijs voor Tekenkunst van de Stad Ronse. Leentje deelt al jaren lief en leed met Pjeroo. Ze is de minzame mama van Merel De Vilder, de actrice en dochter van Dirk De Vilder want zo heet de kunstenaar voor de Burgerlijke Stand. ‘Jammer dat ik de e-mail van Mevrouw Ingrid Ballegeer niet heb’ sakkert Leentje.

Ingrid is de dochter van wijlen de bekende jeugdschrijver Johan Ballegeer (‘Geen meiden aan boord’). Dat woont allemaal in en om Ronse. Was ik de goede Jan Leconte, spil van onze Ronsese Cultuur ik zoude ze eens allemaal bijeenbrengen voor teambuilding in pakweg ‘La Maison du Cygne’ in Brussel. (Wel een btw-briefje vragen voor de kostennota, Jan. Want met die Restomax- computerprogramma’s weet je het nooit). Nee, dan voor één keer niet bij Brigitte Minne & haar gansje. Dat is meer een arrangement voor de Toeristische Dienst en Libelle.

Oh ja, de proclamatie van de 43ste Grote Prijs voor Tekenkunst van de Stad Ronse gaat door nu vrijdag in CC De Brouwerij om 20 u. Met in de jury Flor Bex, Angelique Campens, Mark Manders, Francis Smets en Pjeroo Roobjee. Ofzo. Tegelijk is er een vernissage van Robert De Smit en Bert Lodemans. Ofzo.

De parkings van Ronse gaan dit jaar heel wat meer opbrengen dan voordien. Ik weet niet of we daar als Ronsenaars zo blij moeten mee zijn. De stad heeft het beheer overgelaten aan Da Vinci Parkings. Vroeger stonden de parkeermeters onder toezicht van ‘het stad’. Als ze al werkten. Nu werken ze dus wel. Heb je je rug nog niet gekeerd of de Da Vinci-watchers staan er al om je een boete te draaien. De tering, voor de nering.

In het voorjaar komt er ook nog een H&M bij. Nu nog al die gaten vullen in Wijnstraat en Peperstraat.

Vandaag opent Louis Delhaize aan de Snoecklaan in Ronse de grootste Match Food & More hypermarkt van het land. Op de stek van de voormalige Carrefour. Zoals de naam het zegt: en alles vers. Ook open op zondagvoormiddag. In het voorjaar komt er ook nog een H&M bij. Nu nog al die gaten vullen in Wijnstraat en Peperstraat.

Gemeenteraadslid Tom Deputter van Open VLD is de kindertjes van allochtone, Waalse en kwetsbare gezinnen gaan tellen in Ronse. Hij telt 254 borelingskes in 2010. Waarvan 102 van vreemde origine. Deputter verwacht een verdubbeling van anderstalige kinderen binnen de tien jaar. Hij ziet ook een grote instroom van laaggeschoolde kansarme Walen. Met alle economische gevolgen vandien. Bovendien ziet Deputter ook een zogenaamde ‘witte vlucht’ uit Ronse. Niet alleen de witte ridders en andere zelfverklaarde spindoctoren van zijn eigen partij maar ook andere hoogopgeleiden die zichzelf zoals de baronnen van weleer gaandeweg veel te goed achten voor Ronse en wegtrekken uit de stad. Naar Knokke waar hun madammen de juwelen van het lijf worden gepiekt. Tiens, daar ook dus?

Volgens Erik Tack van het Vlaams Belang ligt het probleem van al die huidige en toekomstige laaggeschoolden en de hoge werkloosheid (14 percent ) aan hun gebrekkige kennis van het Nederlands. Tack vraagt daarom een radikale bijsturing van het integratiebeleid en de afschaffing van de faciliteiten.

Open VLD stemde ter herinnering samen met het Vlaams Belang voor de brief die Luc Dupont naar Leterme schreef om ze af te schaffen, de faciliteiten. De socialistische partners van Luc Dupont stemden toen niet mee vanwege de solidariteit met de Waalse kameraden. En omdat de faciliteiten hoe dan ook volgens hen tot de federale materie horen.

Steeds meer Ronsenaars sturen hun kinderen naar Vlaamse basisschooltjes in de Vlaamse periferie van Ronse omdat ze niet willen dat hun kinderen lijden onder de verlaging van het onderwijsniveau in Ronse.
Volgens dezelfde Tom Deputter van hierboven zijn er nu al 4500 Ronsenaars van vreemde en of Waalse afkomst en wordt er in die huishoudens geen Nederlands gesproken. Vijfendertig percent van de leerlingen in het basisonderwijs spreekt thuis geen Nederlands. In 2020 zal 40 percent van de Ronsese bevolking van vreemde origine zijn, waarvan de meeste werkloos. Deputter en Tack zitten hier helemaal op dezelfde golflengte. Het onderwijsniveau daalt en de werkloosheid stijgt. Communicerende vaten, al gaat het hier om non-communicatie. Deputter en Tack wijzen naar het falend integratiebeleid van schepen Nedia Gmati-Trabelsi. De schepen van integratie spreekt dat tegen en claimt meer middelen van hogerhand.

Fatalisme van Tack en Deputter vindt burgemeester Dupont die de integratie wel positief ziet evolueren omdat steeds meer ouders hun kinderen in het Nederlands laten studeren.

Veertig man op een debat van Groen! vorige week over een Leefbaar Ronse. Met ondermeer in het panel Simon Demeulemeester. Veertig man. Er is nog werk aan de groene winkel.

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad de benoeming van Hoofdcommissaris Patrick BOEL als nieuwe korpschef van de Politiezone RONSE. Deze namiddag heeft de nieuwe korpschef de eed afgelegd voor burgemeester Dupont. Good Luc(k).