23 november 2011

BLOGBOEK

PJEROO OFZO.

Leentje Zwaenepoel is niet content. Ze vindt het maar niks dat Ingrid Ballegeer in een persbericht van de Stad Ronse nog altijd de naam van één van Vlaanderens grootste levende kunstenaars en schrijvers Pjeroo Roobjee niet correct weet te schrijven. Pjerro Roobjee, zo schrijft Ingrid. Toegegeven die artiestennaam van Pjeroo: gienen cadeau om te schroaven. And very difficult to proonauns too.

Pjeroo is nochtans heel welbekend met Ronse als schepper van onze mooie zonnewijzer aan de bib. Zit ook al jaren in de jury van de Grote Prijs voor Tekenkunst van de Stad Ronse. Leentje deelt al jaren lief en leed met Pjeroo. Ze is de minzame mama van Merel De Vilder, de actrice en dochter van Dirk De Vilder want zo heet de kunstenaar voor de Burgerlijke Stand. ‘Jammer dat ik de e-mail van Mevrouw Ingrid Ballegeer niet heb’ sakkert Leentje.

Ingrid is de dochter van wijlen de bekende jeugdschrijver Johan Ballegeer (‘Geen meiden aan boord’). Dat woont allemaal in en om Ronse. Was ik de goede Jan Leconte, spil van onze Ronsese Cultuur ik zoude ze eens allemaal bijeenbrengen voor teambuilding in pakweg ‘La Maison du Cygne’ in Brussel. (Wel een btw-briefje vragen voor de kostennota, Jan. Want met die Restomax- computerprogramma’s weet je het nooit). Nee, dan voor één keer niet bij Brigitte Minne & haar gansje. Dat is meer een arrangement voor de Toeristische Dienst en Libelle.

Oh ja, de proclamatie van de 43ste Grote Prijs voor Tekenkunst van de Stad Ronse gaat door nu vrijdag in CC De Brouwerij om 20 u. Met in de jury Flor Bex, Angelique Campens, Mark Manders, Francis Smets en Pjeroo Roobjee. Ofzo. Tegelijk is er een vernissage van Robert De Smit en Bert Lodemans. Ofzo.

De parkings van Ronse gaan dit jaar heel wat meer opbrengen dan voordien. Ik weet niet of we daar als Ronsenaars zo blij moeten mee zijn. De stad heeft het beheer overgelaten aan Da Vinci Parkings. Vroeger stonden de parkeermeters onder toezicht van ‘het stad’. Als ze al werkten. Nu werken ze dus wel. Heb je je rug nog niet gekeerd of de Da Vinci-watchers staan er al om je een boete te draaien. De tering, voor de nering.

In het voorjaar komt er ook nog een H&M bij. Nu nog al die gaten vullen in Wijnstraat en Peperstraat.

Vandaag opent Louis Delhaize aan de Snoecklaan in Ronse de grootste Match Food & More hypermarkt van het land. Op de stek van de voormalige Carrefour. Zoals de naam het zegt: en alles vers. Ook open op zondagvoormiddag. In het voorjaar komt er ook nog een H&M bij. Nu nog al die gaten vullen in Wijnstraat en Peperstraat.

Gemeenteraadslid Tom Deputter van Open VLD is de kindertjes van allochtone, Waalse en kwetsbare gezinnen gaan tellen in Ronse. Hij telt 254 borelingskes in 2010. Waarvan 102 van vreemde origine. Deputter verwacht een verdubbeling van anderstalige kinderen binnen de tien jaar. Hij ziet ook een grote instroom van laaggeschoolde kansarme Walen. Met alle economische gevolgen vandien. Bovendien ziet Deputter ook een zogenaamde ‘witte vlucht’ uit Ronse. Niet alleen de witte ridders en andere zelfverklaarde spindoctoren van zijn eigen partij maar ook andere hoogopgeleiden die zichzelf zoals de baronnen van weleer gaandeweg veel te goed achten voor Ronse en wegtrekken uit de stad. Naar Knokke waar hun madammen de juwelen van het lijf worden gepiekt. Tiens, daar ook dus?

Volgens Erik Tack van het Vlaams Belang ligt het probleem van al die huidige en toekomstige laaggeschoolden en de hoge werkloosheid (14 percent ) aan hun gebrekkige kennis van het Nederlands. Tack vraagt daarom een radikale bijsturing van het integratiebeleid en de afschaffing van de faciliteiten.

Open VLD stemde ter herinnering samen met het Vlaams Belang voor de brief die Luc Dupont naar Leterme schreef om ze af te schaffen, de faciliteiten. De socialistische partners van Luc Dupont stemden toen niet mee vanwege de solidariteit met de Waalse kameraden. En omdat de faciliteiten hoe dan ook volgens hen tot de federale materie horen.

Steeds meer Ronsenaars sturen hun kinderen naar Vlaamse basisschooltjes in de Vlaamse periferie van Ronse omdat ze niet willen dat hun kinderen lijden onder de verlaging van het onderwijsniveau in Ronse.
Volgens dezelfde Tom Deputter van hierboven zijn er nu al 4500 Ronsenaars van vreemde en of Waalse afkomst en wordt er in die huishoudens geen Nederlands gesproken. Vijfendertig percent van de leerlingen in het basisonderwijs spreekt thuis geen Nederlands. In 2020 zal 40 percent van de Ronsese bevolking van vreemde origine zijn, waarvan de meeste werkloos. Deputter en Tack zitten hier helemaal op dezelfde golflengte. Het onderwijsniveau daalt en de werkloosheid stijgt. Communicerende vaten, al gaat het hier om non-communicatie. Deputter en Tack wijzen naar het falend integratiebeleid van schepen Nedia Gmati-Trabelsi. De schepen van integratie spreekt dat tegen en claimt meer middelen van hogerhand.

Fatalisme van Tack en Deputter vindt burgemeester Dupont die de integratie wel positief ziet evolueren omdat steeds meer ouders hun kinderen in het Nederlands laten studeren.

Veertig man op een debat van Groen! vorige week over een Leefbaar Ronse. Met ondermeer in het panel Simon Demeulemeester. Veertig man. Er is nog werk aan de groene winkel.

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad de benoeming van Hoofdcommissaris Patrick BOEL als nieuwe korpschef van de Politiezone RONSE. Deze namiddag heeft de nieuwe korpschef de eed afgelegd voor burgemeester Dupont. Good Luc(k).