29 september 2011

CHARTER VOOR DE RENAIXANCE


RONSE OP STRAAT VOOR RONSE

Precies zes jaar geleden begon ik hier deze blog nadat vanuit het politieke wereldje gepoogd was mij het vrije schrijven over Ronse te beletten in traditionele printmedia. Vandaag tikt deze blog tegen het half miljoen clicks aan. Dinsdag werd het dagrecord verpulverd met 2.375 bezoeken. Tegenover de aanzwellende respons wou ik dat mijn blog ook ons geliefd Ronse vooruit kon helpen als digitale booster voor de Renaixance. Anders blijf je als onafhankelijk waarnemer aan de kant zonder zelf mee aan de weg te timmeren. Daarom lanceerde ik hier de idee van een Onafhankelijke Alliantie Tuupe vuir Ronse met een oproep tot alle vrienden van Ronse en elders die onze geliefde stad genegen zijn. Die het doemdenken omtrent Ronse verwerpen. Die integendeel tuupe gaan voor de hartelijke, gastvrije, taalhoffelijke, tolerante Stad met Uitzicht op de wereld van morgen. Een Positief Platform voor Ronse. Waarin elk lid in zijn directe en brede omgeving – ieder op zijn manier - de Renaixance van Ronse dag na dag uitdraagt. Met als concrete doelstellingen :

° Maximale veiligheid voor alle Ronsenaars.
Thuis, op straat, in de bank.
° Correcte maar klare afspraken met eenieder die in Ronse komt leven.
° Heropstart van het winkelcentrum in de binnenstad.
° Renovatie van het Oude Vrije rond Sint-Hermes
en vrijwaring van ons mooiste erfgoed.
° Betere mobiliteit en veiliger verkeer
voor Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Personenvervoer.


Mijn oproep kreeg al snel een digitale respons dank zij de alerte reactie van Jonathan Jouret die de alliantie een Facebook-groep meegaf. Deze zomer, in volle vakantie lanceerde ik via dat forum deze noodkreet:

‘Na de diverse recente gevallen van bendevorming en agressie in de omgeving van de markt roept ' Tuupe Vuir Ronse' alle politici dringend op om unaniem - zowel vanuit het bestuur als de oppositie - werk te maken van het eerste punt van onze onafhankelijke alliantie: 'maximale veiligheid voor alle Ronsenaars. Tuupe vuir Ronse vraagt in alle sereniteit een onmiddellijke , kordate en vastberaden aanpak. Ook voor de meest tolerante Ronsenaars is de maat nu meer dan vol. Men zegge het voort, van hier tot in elk vakantie-oord.’
(Facebook-groep Tuupe Vuir Ronse.17 juli jongstleden).

De oproep werd door de gezamelijke politieke wereld van Ronse beantwoord met ...oorverdovende stilte. Vandaag is duidelijk dat het stilte voor de storm was. Dat de systematische mediastop, het zwijgen, het banaliseren en het relativeren, de banalisering van wat de mensen van Ronse echt beroert zijn absolute dieptepunt had bereikt.

De terugslag kwam uit onverwachte - progressieve - hoek en was hard, bikkelhard. Een brief die eerder binnen een degelijk maatschappelijk onderbouwd themanummer omtrent veiligheid door 'De Belleman' was gepubliceerd, werd door één van de jonge auteurs ervan (Simon Demeulemeester, beginnend journalist bij Knack.be) uit zijn initieel breder kader gelicht, herschreven en door'De Morgen' gepubliceerd. De gevolgen ervan zijn tot op vandaag niet te overzien. De collaterale schade aan Ronse ervan evenmin.

Na de publieke vernedering van Ronse in 'Terzake' deze week richt ik me vandaag daarom tot alle Ronsenaars die straks aangesproken worden om als verkiezingskandidaten op een of andere lijst te staan. Ik roep ze op tot het onderschijven van het:

Charter
voor de
Renaixance.


Incluis de formele eis tot miljoenen euro schadevergoeding aan de Stad Ronse door de Vlaamse Gemeenschap. Dit vanwege de jarenlange gedwongen achteruitstelling van Ronse in het ons opgedrongen keurslijf van de faciliteiten (in de sixties). Met eraan gelinkt het navenante gebrek aan fusie met de rand van Ronse (in de seventies). En de daarop volgende instroom uit Brussel en Wallonië (vanaf de eighthies).

De afgelopen weken werd ons geliefd Ronse door elkaar geschud door een mediastorm die escaleerde tot een tsunami van verontwaardigde reacties in en om Ronse. Vandaag roepen drie Ronsese jongeren via Facebook de Ronsenaars op om op zondag 9 oktober (start Grote Markt 16U30) vreedzaam door de straten van Ronse te wandelen als teken van vreedzaam protest tegen de systematische vermaledijding en vernedering van Ronse. Ze besluiten hun oproep met de kreet van onze alliantie Tuupe Vuir Ronse. Laat 9 oktober de echte start worden van de Renaixance van onze geliefde stad.