19 april 2011

TUUPE VUIR RONSE

MET DE MINSTE ZONNEPALEN
TOCH DE ZWAARSTE BETALERS:
WIL DE RONSESE COMMISSARIS VAN EANDIS
AAN DIE NETBEHEERDER ZEGGEN DAT HIJ ONS
ALS RONSENAARS ALLEMAAL IN DE ZAK ZET?De Ronsenaars draaien meer dan wie ook op voor het spel tussen de regering en de energiebeheerders over de terugvordering van de subsidies voor zonnepanelen. Aan de ene kant heeft Ronse met amper 1,59 percent huishoudens in verhouding het minste zonnepanelen van de hele regio. Aan de andere kant zitten we als Ronsenaars uitgerekend in een van de gebieden waarin de verbruiker aan netwerkbeheerder Eandis het meest opdraait voor de zonnepalen…die er hier minst in aantal zijn. De meerkost wordt voor leverancier Gaselwest geschat op +139 euro extra. Alleen bij Intergem is dat nog duurder: + 148 euro. Er zijn ook streken waar de gebruiker al wegkomt met +57 euro. Vlaams Minister van Energie Freya Van den Bossche wil het betaalsysteem nu helemaal herbekijken. Ze neemt het niet dat netbeheerder Eandis de prijzen in de ene regio veel meer optrekt dan in de andere en het verschil pas over een jaar verrekent. Parlementslid Hermes Sanctorum (hoe Ronsies kan je naam klinken, toeval bestaat niet) vindt van zijn kant dat Eandis de elektriciteitsprijs meer optrekt dan te verantwoorden is. Volgens hem rekent Eandis minstens 15 percent teveel aan.

Een factuur aan ons broek en een blok aan ons been

De stad Ronse was er een paar jaar geleden heel snel bij om via het OCMW de oliefactuur van de Ronsenaars te proberen te verzachten via (inmiddels ook al teruggefloten) subsidies. Met veel omhaal werd inmiddels ook een betonblok naast de bib gepoot die ons eraan herinnert hoe armoede veel mensen marginaliseert.

Jan Foulon, de Voorzitter van Ronsese Gemeenteraad, zetelt namens de stad Ronse in het College van Commissarissen van Eandis. Die keuze ligt helemaal voor de hand: Foulon is fiscalist. Zijn taak beperkt zich daar evenwel tot een louter boekhoudkundig toezicht (in twee tot drie vergaderingen per jaar) op de verslagen van de bedrijfsrevisorenbureaus.

Toch mag er bij deze verwacht worden dat Jan Foulon zijn positie aldaar namens de Ronsenaars en zijn snelgroeiende invloed alom aanwendt om deze onrechtvaardige situatie, waarin de Ronsenaars eens te meer tussen twee stoelen worden geduwd (de minste zonnepanelen en toch de op een na hoogste meerkost), fors aan te kaarten daar waar het ertoe doet. Zowel het Ronsese bedrijfleven als elke Ronsese verbruiker kreunend onder de torenhoge energiefactuur zal hem hiervoor dankbaar voor zijn.

Voor alle duidelijkheid, Jan Foulon zelf houdt aan dat mandaat als commissaris van Eandis namens de Stad Ronse netto zo’n 350 euro per jaar over. Aan zijn minimale vergoeding voor de geleverde prestaties kan de zware verhoging voor de Ronsese verbruiker dus alvast zeker nièt liggen. Dit geeft hem dan ook des te meer recht van spreken ten overstaan van Eandis en Gaselwest. Wat de Ronsenaars van hun Gemeenteraadsvoorzitter verwachten is dat hij snel een duidelijk signaal geeft aan het adres van Eandis & Co. Dit is gewoon onrechtvaardig. We hoeven dit als Ronsenaars niet te pikken. Tuupe vuir Ronse...