02 oktober 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

THE KING OF BOMMELS
WITH THE TRUMPETS OF RONSE


Zoan ze nie schuune? Ziehier beelden van het optreden van onze Ronsiese Thebaanse Trompetters op de recente Europese top van de Defensieministers in Gent. We zien ze hier op het Sint-Baafsplein.

Zoals ik hier eerder al meldde fungeerde het Rappe Ronsese Raadslid Ignace Michaux op die top als Algemeen Coördinator, nadat hij zijn Gulden Sporen had verdiend met de organisatie van de herdenkingsfeesten in Ronse.

U ziet onze gewezen King of Bommels hier in gezelschap van His Trumpets of Ronse omringd door een paar mindere goden als daar zijn: Kroonprins of Belgium Prins Filip, European President Herman van Rompuy (jaarinkomen 280.000 euro en een sjieke), burgemeester Daniel Termont van Gent en nog iemand uit het Aalterse wiens naam me nu helaas eventjes ontglipt. Neemt u me dit niet kwalijk.

01 oktober 2010

RONSIES RARITEITENBOEK (16)

DE PATRIA.


Prachtig gebouw met bijhorende 'La Princesse de Clèves'-torentjes in Cu-Cu-La-Praline- stijl. Ooit bastion van de Franstalige katholieken die er zowaar zelfs even schuchter hun eigen jeugdclubje stijl ‘De Kobbe’ uitprobeerden ‘Le Bataclan’ genaamd. Doch zonder veel succes. Dat megasucces zou er later pas komen met de wel succesvolle ‘Go-Go’ in de kelder achter ‘De Harmonie’ onder impuls van Jean-Paul Cuvelier. (Later meer hierover).

In de gloriedagen van het oppermachtige Belgische kardinaal Van Roey-katholicisme beschikte de Patria over zijn eigen spreekbuis :‘Le Courrier de Renaix’ .

‘Le Courrier’ was de christelijk geïnspireerde tegenhanger van de vrijzinnig-vrijdenkende liberale ‘Journal de Renaix’. Beide francofone bladen ontpopten zich samen als de grote tegenstrevers van de Vlaams-Katholieke ‘Ronsenaar’. Dat was dan weer de spreekbuis van Jan Verroken. Die via ‘La Libre Belgique’, ‘Pourquoi Pas?’ en sketches van de Brusselse komiek Stéphane Steeman werd verketterd als ‘Le Tombeur de Louvain’ .

De Patria beschikte in glorietijden over een heel pittoreske Fanfare met bij haar uitstapjes, zoals dat hoort voor katholieken, tal van kapellekes onderweg.

De glorie van de Patria ging halverwege de sixties tanen na een hevige broedertwist met de Vlaamse katholieke ‘très chers frères’ van ‘Den Tap’ (De Kristen Volksbond).

De definitieve breuk kwam er na onenigheid over de lijsten. De Volksbond eiste dat alle katholieke kandidaten, francofoon of niet, voortaan op een eentalige Vlaamse lijst zouden gaan staan. Jacques Piessevaux koos eieren voor zijn geld, ging op de Vlaamse lijst staan en werd burgemeester van Ronse. (Evenwel pas na een zeer omstreden, door zijn collega Adiel Dupont georganiseerde poll).

De francofone bourgeoisie van Ronse stapte hierna massaal over naar de unitaristische PLP-PVV van Shoe Post-schoenbaas Omer Van Oudenhove en maakte van Emile Cuvelier haar nieuwe boegbeeld voor de drie volgende decennia.

In de seventies werd het Patriagebouw, een prachtig stuk erfgoed dat nooit had mogen verdwijnen, met de grond gelijk gemaakt. Merkwaardig genoeg bleek die vernieling ten gronde achteraf rechtevenredig te zijn gegaan met de oprichting van een aantal flatgebouwen in de kuststreek.


RONSIES RARITEITENBOEK
Handleiding voor Ronse.
Copyright Stef Vancaeneghem.

30 september 2010

RONSIES RARITEITENBOEK (15)

GEORGETTE PARAPLU.

Deed de markten met waterproofpruiken, sacochen van ‘Croco du Congo’ en plooibare paraplu’s van Knipp. Het was in de tijd toen het zware zondegevoel de deugd nog ferm aanvuurde en de markt van Ronse nog niet was geglobaliseerd tot filiaal van Islamabad.

Als marktkrameresse slaagde ze er in om met één van haar paraplu's Eddy Wally met al zijn sacochen voor altijd te verbannen naar nergens: meer bepaald naar de markt van Oudenaarde.

In een vorig leven had zij de Ronsese Betere Burgerij al veel nuttige diensten bewezen. Dit als sociaal werkster in een etablissement aan de Steenweg naar Bruxelles. Alwaar ze zowel staand als liggend werk verrichtte onder de schuilnaam ‘Riquita’. (‘Jolie Fleur de Java’).

Gaat de Ronsese legende in met twee aan haar toegeschreven uitspraken die de vakliteratuur zouden halen. Toen één van haar klanten tijdens een ietwat uit de hand gelopen wurgspel was komen te verscheiden en ze hierover door de Rijkswachtcommandant aan haar grote mondstuk werd gevoeld, las men in het proces-verbaal:

‘’k Poasdege daat hie an ’t komen waas. Moer hie waas an’t goen.’
Toen de Juge bij de aanvang van de ondervraging vroeg naar haar naam en voornaam antwoordde ze: ‘Roozeitsie nie begienen zieveren hein, mien doolekie. ’

RONSIES RARITEITENBOEK’.
(Handleiding voor Ronse).
Copyright Stef Vancaeneghem.
Illustratie: Michel Provost.

28 september 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

TUUPE VUIR RONSE VOLGENS ERIK TACK:
MET HEEL RONSE MAAR ZONDER DE SOCIALISTEN
'SOCIALISTEN BUITEN, LIBERALEN ER WEER BIJ'.


Erik Tack wil samen met de CD&V van burgemeester Luc Dupont en ‘de liberalen‘ Ronse vanaf 2012 mee besturen. 'Wat houdt de CD&V nog tegen?' Zo vraagt Vlaams Parlementslid en Fractieleider van het Vlaams Belang in de Ronsese Raad Erik Tack zich hier af in een reactie op mijn stuk eerder deze week, waarin ik schreef dat Luc Dupont met zijn brief aan Leterme over de afschaffing van de faciliteiten in Ronse een wiselmeerderheid vond bij Vlaams Belang en Open VLD. Ziehier wat dat zoal geeft.

'Socialisten hebben Ronse bewust verarmd voor de macht'.

‘Jaren geleden reeds’ zo schrijft Erik Tack, ‘nog in de vorige coalitie, toen het Vlaams Blok aan de andere kant van de tafel zat, netjes naast de SP.a heb ik de rode mannen en vrouwen verweten dat zij bewust onze stad verarmd hebben om op die armoede een absolute macht en meerderheid te kunnen bouwen. Weinig rijke steden hebben immers een grote socialistische partij. Hoe armer, hoe meer kans dat de SP.a groot is. De SP.a ers zaten stil en keken naar beneden. Niet één durfde me van antwoord te dienen. “Zwijgen is instemmen”, heb ik op hun stilte nog geantwoord. Het mocht niet zijn. Ze kregen geen letter over de lippen.

‘Met Open VLD erbij wordt het echt Tuupe vuir Ronse’

Erik Tack: ‘Als vertegenwoordiger van het Vlaams Belang Ronse, heb ik aan onze burgervader reeds in het verleden aangeboden samen deze stad te besturen, zonder de socialisten, die er een totaal andere visie voor Ronse op nahouden. Open VLD mag er gerust bij. Dat wordt dan echt tuupe vuir Ronse. De vraag of de rode “broeders” echt tuupe vuir Ronse willen gaan, is een retorische vraag. Je kent het antwoord. Het was voor mij en voor mijn collega raadsleden van het Vlaams Belang destijds geen evidentie om onze nek uit te steken op de lijst van het Vlaams Belang. Elk van hen wil niets anders dan een beter en welvarender Ronse. Zonder twijfel echter liggen de standpunten van Vlaams Belang, CD&V en open VLD over vele thema’s dichter bij elkaar dan van SP.a en CD&V..

'Wanneer zullen de ogen van de CD&V open gaan?'

Erik Tack: ‘Wat houdt er de CD&V dan nog tegen? Voor de meerderheid van de bevolking in Vlaanderen is dat cordon sanitaire achterhaald. Wanneer zullen de ogen van de CD&V opengaan? We zullen na 10/2012 zien hoezeer de CD&V van Ronse houdt. Weer met de socialisten? Of eindelijk het gezond verstand laten zegevieren. Het Vlaams Belang is ervan overtuigd in staat te zijn samen met CD&V en Open VLD deze stad goed te kunnen besturen met minder interne tegenstellingen dan in de huidige coalitie..’

Of de CD&V ingaat op deze 'steraanbieding' van Tack is maar zeer de vraag. Dat zou betekenen dat ook het alhier machtige ACW - deel van de christen-democratische partij meegaat in het extreme separatische verhaal van Vlaams Belang dat vaak balanceert op de grenzen van de (in)tolerantie. En wat met de NV-a dat zich in Ronse klaarstoomt voor de verkiezingen van 2012: al dan niet in kartel met de CD&V. Eén zaak maakt de reactie van Erik Tack wel duidelijk: in 2012 wordt het inderdaad een keer en voor goed kiezen tussen twee totaal verschillende visies op Ronse.

RONSIES RARITEITENBOEK (14)

MOOTIE.Wereldberoemd beiaardier, bekend van hier tot in Oostende en Sluis. Componeerde nièt 'Tineke Van Heule', noch 'Zie die boerinnekens de rokskens waaien' en wordt hierom biezonder gewaardeerd tot ver buiten de landsgrenzen.

Zijn (eerste) vrouw werd even beroemd als haar echtgenoot. Ze gaat de Ronsese geschiedenis in als ’t ‘Woaf vaan Mootie’. Zij was het die altijd vol toewijding rond de kerst zijn jingle bells deed rinkelen. Uit erkentelijkheid kreeg zij hiervoor een standbeeld aan de Square Mouroit.

De populariteit van Mootie kreeg bij de Ronsenaars een deuk toen uit een reportage bleek dat hij al die verheven beiaardconcerten als waren het evenvele frisse meiklokjes op Ronse neerliet in een nogal afgedragen lange onderbroek. Van toen af kreeg het standbeeld van ‘’t Woaf vaan Mootie’ de officiële naam ‘Huiselijke Zorgen’.

Le Professeur Delmotte liet zichzelve uitgebreid fêteren als ‘Fondateur’ van de Bommelsfeesten. In het jaar ’50 van de vorige eeuw organiseerde hij hiertoe voor het eerst een ‘Zotte Maandag’, met stoet en toverde hij de oude traditie van het gemaskerd huis aan huis-bommelen om tot een cortège met ‘Char du Roi Albert (Noël) et de sa Reine’. Een stoet waarin hij nu zelf jaar na jaar figureert als Reus van papier maché.

‘Bommels’ bleef hij tot op het laatst hardnekkig ‘Bonmoss’ noemen. Hij componeerde ook het ‘Bommelslied' dat de jongste jaren helaas steeds vaker de plaat(s) moet ruimen voor profane liederen als ‘Chef un petit verre on a soif!’, ‘Heb je even tijd voor mij?’ en ‘Laat de zon in je hart’.

Als je op een knopje duwt onderaan de 'Zottenmuur' aan de Vesten hoor je vooralsnog het Bommelslied. Hardnekkige geruchten als zou dit Bommelslied ook hier weldra worden weggedrukt door minaret-gezangen uit het land van Duizend en één nacht dienen met klem te worden afgedaan, als fabels uit de tajine van Alladin.

‘Mootie’ werd begraven onder beperkte belangstelling in volle congé payé. Alle Bonmoss bleken op de boemel aan de Costa Dorada.

Hij rust en geniet van zeer verdiende eeuwige Ronsiese roem in één van de mooiste graftombes aan ’t Oude Kerkhof.

Als je er op een knopje duwt tegen de boom ernaast hoor je hem schreeuwen:

‘NE DITES JAMAIS BOOMOOS
DITES TOUJOURS BONMOSS!’

Zijn ‘Fondation Delmotte’ aan de Elzelestraat is, alleen al als vitrinecuriosum, een verplaatsing waard. Kortingen voor zestig plussers die klant zij bij ING.

RONSIES RARITEITENBOEK
'Handleiding voor Ronse'.
Copyright Stef Vancaeneghem
(Illustraties: Jacques Vandewattyne & Michel Provost)

27 september 2010

OVER LEVEN IN RONSE


I sit and watch as kids go bye. Hoe schuune da Ronse tooch kan zoan. Vierhonderd Ronsiese schoolgaande kinderen van beide ‘netten’. Vrolijk uitgelaten onder begeleiding van hun sportprofs, leraren en juffen. Vierhonderd blije Ronsese kinderen die op een vrije woensdagmiddag hun toekomst tegemoet spurten. Dit alles in het zonovergoten decor van het nieuwe Ronsese Sportcomplex dat almaar levendiger wordt. Dit Rosco is van het mooiste wat in Ronse de afgelopen jaren is neergezet.

Mooi mooi. Maar allicht vraagt u zich of hij niet wat naïef is, die mooie droom die we voor hen, de Ronsiese kinderen ‘Tuupe vuir Ronse’ samen koesteren. Ronse als een hoffelijke, gastvrije, vredige stad met uitzicht op hun toekomst. U en ik weten ondertussen maar al te goed wat ze daar op het stadhuis van bakken. Hoe ze er hun totaal contrasterende visies op Ronse aan het doorduwen zijn: tegen mekaar in.

De ene met de blik op het Noorden. Op al de bespiegelingen van het betere tweeverdieners-Vlaanderen dat altijd al hautain heeft neergekeken op Ronse en dat nu zelfs meer dan ooit doet.

De andere met de blik op het kiezerspotentieel uit Brussels allochtonië en het Zuiden dat onze fabrieken weghaalt met subsidies en ons opzadelt met werklozen die hier gretig opgevangen worden met een cliëntelistische Sinterklaaspolitiek die stemmen dus persoonlijke macht garanderen moet.

De ene die met zijn herhaalde vraag of Ronse deel kan uitmaken van de Eurometropool en daarbij als burgemeester teruggefloten wordt ondermeer ‘omdat de Stad Ronse niet tot het werkgebied van een van de oprichtende intercommunales behoort’.

De andere die als schepen van Financiën en OCMW-voorzitter van datzelfde Ronse ondertussen vrolijk zetelt in één van die betrokken oprichtende Waalse Intercommunales. (Meer bepaald :de 'Intercommunale du Développement Tournai-Ath', kortweg 'Ideta'. U vindt ze als tweede van links op bovenstaand Eurometropoolverslag in ons bezit. Klik door voor detail.)

Tja, zo kunnen we nog lang blijven toezien hoe Ronse er maar niet in slaagt eindelijk eens eensgezind aan dezelfde kar te duwen of aan hetzelfde zeel te trekken. De dag dat ‘ze’ er ten stadhuize eindelijk mee ophouden mekaar te beduvelen met welles nietes een brief naar Leterme, welles nietes eentalige bordjes, welles nietes Stadstuinen voor betere tweeverdieners versus sociale woningbouw en nog meer leegstand dus marktimplosie, kortom met twee totaal verschillende visies op het Ronse van de toekomst, dan pas zullen Strategisch Plan en City Marketing écht werken.

Ronse wordt in tweeën gespleten door twee compleet verschillende visies op het Uitzicht van morgen. Voor de Ronsenaar is dat allicht niet leuk om lezen of horen maar ontkennen is op zijn beurt struisvogelpolitiek. In simpele termen van voorheen staat centrum-rechts Ronse diametraal tegenover links. Het Vlaams Belang mag Dupont daarbij desnoods zelfs aan een wisselmeerderheid helpen voor zijn brief aan Leterme. Dat zegt àlles.

Zelf zullen ze het weglachen, dat spreekt. Maar dit bestuur van Ronse is als een Mexicaans leger. Schieten in alle richtingen. Bestuurspartij tegen bestuurspartij. Bestuur tegen oppositie. En waar nodig: man tegen man, man tegen vrouw.

Tuupe vuir Ronse? Op het stadhuis van Ronse vooralsnog niet. Maar het kan verkeren. We geven niet op. Al die rennende kids op het Rosco verdienen niks minder dan dat we er samen voor gaan.


(Illustratie Michel Provost: 'Marcel Vandewattyne'.
Beste Ronsiese loper allertijden.)