01 september 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

OPHEFMAKEND DUBBELGESPREK IN DE BELLEMAN:
EX CD&V-KANDIDAAT PAUL CARTEUS WERKT VOOR NV-A AAN REMAKE EN KARTEL IN RONSE
RUDI BOUDRINGHIEN DISTANTIEERT ZICH VAN VOORBIJGESTREEFD 'BILINGUISME':
‘TAALHOFFELIJKHEID JA, TWEETALIGHEID NEE.’De NV-A heeft via Vlaams Parlementslid Mathias Diependaele aan Paul Carteus gevraagd om de partij in Ronse klaar te stomen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Paul Carteus ging vier jaar geleden nog (na gehakketak van welles nietes kartel NVA-A met CD&V) tenslotte op de CD&V-lijst staan. Hij haalde daar toen zo’n 225 stemmen en geraakte niet verkozen.

In de ovenverse zesde editie van 'De Belleman' (klik hiervoor door op de link naar het blad hiernaast) zegt Carteus dat hij op de vraag van Diependaele ingaat. Op dit moment werkt hij al volop aan de ‘heropichting’ van de NV-A in Ronse.

Wie de lijst trekt, de partij in Ronse gaat leiden en of de NV-A deze keer wel in kartel samen met de CD&V naar de Ronsese kiezer gaat, moet hierbij dan worden uitgemaakt in de komende maanden. Carteus wil alvast samenwerken met ‘alle democratische partijen’ aan een goed bestuur van Ronse. Is Carteus zelf geen stemmentrekker, dan is hij in elk geval de aangewezen man om de link tussen CD&V Ronse en de lokale NV-A een nieuwe kans te geven. Zelf relativeert hij zijn 'terugkeer' naar de NV-A door te stellen ‘dat hij nooit lid is geweest van CD&V'. Of ze daar in die partij – die nu echt wel aan een grondige herbronning en vernieuwing toe is - kunnen om lachen, is maar zeer de vraag. Tot vorige zaterdag bleken de kopstukken van de partij alvast zelf niet op de hoogte.

Pendelpolitiek

Paul Carteus kent vanwege zijn ‘pendelpolitiek’ beide partijen (NV-A en CD&V) inmiddels uit zijn broekzak. Hij kent er de gevoeligheden, de verwachtingen, de verzuchtingen en de persoonlijke ambities.

Hij weet ook dat door de federale triomf van Bart De Wever en de verwachte navenante lokale doorbraak van de NV-A ook in Ronse de kaarten wel eens heel grondig kunnen worden herschud. Met alle gevolgen vandien voor de huidige meerderheid van CD&V en SP.a.

Terminus voor het oudbakken bilinguisme in Ronse

'De Belleman' pakt in een dubbelinterview van Paul Carteus en Rudi Boudringhien (GBIC) trouwens ook nog uit met meer interessant nieuws. Zonder namen te noemen neemt het sociaal-liberale GBIC-kopstuk Rudi Boudringhien in dat dubblgesprek voor het eerst openlijk afstand van het oude combattieve 'bilinguisme'.

Rudi Boudringhien: ‘Een iemand die op onze lijst stond (bedoeld wordt Philippe Torcque-nvdr.) heeft toen op eigen initiatief een verkeerd beeld opgehangen van GBIC. We werden omschreven als de partij die de tweetaligheid nastreeft wat absoluut onjuist is. We zien taal als communicatiemiddel en komen op voor taalhoffelijkheid.’

Boudringhien neemt hiermee nu namens zijn partij definitief afstand van het voorbijgestreefde 'bilinguisme' van de jaren zestig. Oprechte taalhoffelijkheid is alvast wat zowel NVA-A bij monde van Carteus als GBIC bij monde van Boudringhien nu zeggen na te streven.

De minzame Ronsese flamingant Carteus, die zelf een broertje de dood heeft aan racisme, uitsluiting, extremisme en elke uiting van verbale of andere krachtpatserij ventileert in 'De Belleman' een opvallend milde en gematigde kijk op de Ronsese taaltoestand. Taalhoffelijkheid wordt zo te lezen steeds meer hèt sleutelwoord voor alle Ronsenaars van goede wil... Tuupe vuir Ronse.Mijn schrijfbroerkes van 'De Belleman' wezen bij deze alvast geprezen om hun aardig staaltje relevante én kwalitatief hoogstaande lokale journalistiek. Een verademing in een mediatiek landschap dat het negatieve nieuws omtrent Ronse maar al te vaak en te gretig in de verf zet en hiermee het extreme denken systematisch aanzwengelt. In de zesde editie van 'De Belleman' staat ook nog een mooi verhaal van José Plume over Léon Foucquet, de Ronsese bokser en postman van wie ik hier graag een illustratie uit de toverdoos van Michel Provost opdiep.