18 mei 2010

DE BELEDIGDE RONSENAAR

NEEN DIT HOEVEN DE SLACHTOFFERS
VAN DE NAZITERREUR IN DE VLAAMSE ARDENNEN
NOCH HET VERZET VAN RONSE TE PIKKEN

OF HOE 'DE MORGEN'
VAN ALLE RONSENAARS
NAZISYMPATHISANTEN MAAKT'VAN ALLE BELGEN
WAREN DE RONSENAARS
DE DAPPERSTEN'


Als Ronsenaars zijn we het al langer gewoon vrijwel systematisch geschoffeerd te worden door mandarijnen van de media. Daarom hierboven voor één keer een koekje van eigen deeg. Met een titel waarin elke zin voor nuance ontbreekt. Voor wat hoort wat.


'De volledige bevolking in stoet'

‘Britse soldaten van 2nd Sherwood Foresters nemen stelling nabij Ronse. Groot is hun verwondering als ze de volledige bevolking in stoet op hen zien toestappen, de gesjerpte burgemeester op kop. Nog groter is de Britse woede als blijkt dat ‘le tout’ Ronse ontgoocheld is: men wachtte immers… de Duitsers op, aan wie men zich snel wilde overgeven’.


Zo staat het er. In vetjes dan nog, uitvergroot als citaat. Dat schrijft Walter Pauli in zijn oorlogsbijdrage ‘Het Laffe Land’.

Zie daarover ‘De Morgen’ van 12 mei jongstleden. Hieronder de feiten achter de fantasie en de ‘Hineininterpretierung’.

De gesjerpte burgemeester?

Het kàn hier om te beginnen al niet om de enige echte democratisch verkozen burgemeester van Ronse gaan. Eugène Soudan, tevens minister van Onderwijs in de regering Pierlot, is immers sinds het begin van de vijandelijkheden met de andere leden van die regering gevlucht naar Frankrijk. Soudan zal door de nazi’s - volgens een ongecontroleerde bron in Parijs in 1943 - opgepakt worden en gedeporteerd naar Buchenwald.

Schepen Arthur Van Schamelhout vervangt Soudan tot 18 mei 1940. Hij wordt op zijn beurt opgevolgd door schepen Ephrem Vanden Eede. Die blijft in functie tot 2 januari 1941, wanneer Leo Vindevogel als zelfverklaard oorlogsburgemeester benoemd wordt door de bezetter. In feite gaat het dus wat die zogeheten ‘gesjerpte burgemeester’ betreft om Ephrem Vanden Eede. Die is dan al schepen van Ronse sinds 1927.

Wat gebeurt er precies?

Op 18 mei 1940 heeft het schepencollege van Ronse in de voormiddag een gesprek met Generaal Nyssen, de Belgische vertegenwoordiger bij de Britse Legerstaf in de stad. Daar wordt afgesproken de stad niét te verdedigen maar te laten bezetten door de Duitse troepen die aan de poorten van Ronse staan. Dit om nodeloos bloedvergieten te vermijden. (Wat had ‘De Morgen’ gewild? Een bloedbad voor de geschiedenisboekjes? Of een roman: Slachthuis 5 - zie Kurt Vonnegut in Ronse?).

Twee dagen later, op 20 mei, betreedt een voorpost van het Duitse leger de straten van Ronse. De dienstdoende schepen (niet-burgemeester) Ephrem Vanden Eede wacht de Duitsers op: recht tegenover het stadhuis. Dit beweert althans, zonder verdere bronvermelding eigenlijk, Noël Deconinck in zijn – overigens niet onomstreden werk:

‘Le Renaisis pendant la seconde guerre mondiale;
Ronse 1975; dl I: 1940-1943; p. 21 en 87.’

Ik citeer hieruit letterlijk: ‘Les premiers soldats Allemands furent reçus par le bourgmestre Vanden Eede et quelques personnes du conseil communal’.

'Le bourgmestre Vanden Eede...'
's Jonge. Een beetje Ronsenaar lacht zich in een deuk.
Ware het allemaal zo triest niet.
Soudan, zegt u? Connais pas.
Of hoe zo'n kromgeslagen kroniek 70 jaar later vermeende kwaliteitsjournalistiek wordt...

Waarom gebeurt dit?

Op 10 en 19 mei 1940 wordt Ronse twee keer zwaar gebombardeerd. Er vallen daarbij doden en gewonden. In dergelijke chaotische omstandigheden is het niet meer dan normaal, een teken van goed realistisch bestuur zelfs, dat een stadsbestuur probeert om vooral en in de eerste plaats het leven van zijn weerloze burgers vrouwen en kinderen te sparen. De nabijheid van de Schelde houdt immers het risico in van aanzienlijke militaire operaties.

Dat ‘de volledige bevolking van Ronse ‘in stoet’ de zogeheten ‘gesjerpte burgemeester’ op kop naar de Duitsers toestapt is dus – zo ongenuanceerd gesteld – op zijn zachts uitgerukt compleet misplaatst.

Een beledigingDit is eigenlijk een regelrechte belediging voor alle Ronsenaars van wie 'De Morgen' in één pennentrek, in globo, in stoet, sympathisanten van de inkomende nazi's maakt.

Dit is smaad:

- Voor de vele Ronsenaars die gesneuveld zijn in de concentratiekampen in gruwelijke omstandigheden.

(Zie het vorige maand onthulde monument voor de Ronsese slachtoffers in Dora waarvan we hier via deze blog, en zeer velen met ons, de replica claimen onderaan de traphal van het stadhuis).

- Voor alle verzetsmensen van Ronse die talloze keren hun leven hebben geriskeerd voor de ‘Freedom of Speech’ van ondermeer ‘De Morgen’ …

- Voor de talloze Ronsenaars die halsoverkop zijn gevlucht.
(Mijn mama is bevallen van mijn zus op 12 juli 1940 in Paimpol. De hele familie was toen allicht op de vlucht vanuit sympathie voor de nazi's...)

- Voor de kleine Eric Zonneman (9 jaar, de Belgische cocarde op de borst) die bij de bevrijding is neergemaaid in de straten van Ronse, door de laatste langs rollende Nazi-pantser.

- Voor de 450 Ronsenaars die - in stoet- tijdens de oorlog (2 x 4 uur per dag) van de nazi's verplichte burgerwacht hebben moeten doen en daardoor dienden als potentiële gijzelaars en pasklare schietschijf.

- Voor de hele bevolking van Ronse die ‘in stoet’ de megaboete van 3 miljoen toenmalige franken aan de nazi’s heeft moeten betalen, na een aanslag op collaboratieburgemeester Leo Vindevogel.

- Voor de 24 dode jongens van Wodecq, onder wie heel wat Ronsenaars. Neergemaaid door de nazi's.

Enige nuancering door ‘De Morgen’ van deze voor alle Ronsenaars denigrerende, laat staan smadelijke informatie, ware hier op zijn minst gewenst.

Freedom of speech, daar is ook hier in Ronse hard voor gevochten.
Maar trop is teveel en erover is erover.