14 januari 2010

OVER LEVEN IN RONSE

IMMATERIEEL ZWERFGOED
Zestig Jaar Bommelfeesten. Premier Leterme stuurt ons zijn geit. Vraag me niet naar De Naam Van De Geit. Minister van Oorlogen Pieter De Crem is er wel. Mèt behalve zijn schaduw Ignatius I ook zijn nieuwste kater van Bastogne. Etienne Schouppe geraakt niet in Ronse vanwege verzakkingen in de tunnel van Louise en werken aan de passerelle. Herman De Croo is er als steeds. De minister van st(r)aat blijkt vermomd als blauwe krokodil met op zijn staart een hagedisje, zijn troetel genaamd Alexander. Cultuurminister Joke Schauvliege is er ook. Als dansende Ijzertoren. Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Joke.

Stefaan De Clerck, behalve minister en burgemeester van Kortrijk ook President van de Eurometropool Kortrijk-Lille-Tournai is er dan weer niet. Hij heeft het te druk met het eindelijk eens beantwoorden van de gigantische reeks mails die hij van zijn collega-burgemeester en partijgenoot Luc Dupont het afgelopen jaar heeft gekregen omtrent de kandidatuur van Ronse.

Marnic Demeulemeester, de minzame burgemeester van Oudenaarde, tekent ook present op de Bommels. Als notoir lid van ‘Tuupe vuir Ronse’ ontpopt Marnic zich tot vriend van Ronse. Zeg nog dat het niet botert tussen de zotten en de bunenklakers. Misschien moet Marnic President worden van de Eurometropool Oudenaarde-Ronse-Tournai-Lille.

Ook Jean-Luc Crucke, de burgemeester van Frasnes is er. In gepantserde maliënkolder. Want met al die Klauwaerts hier in Ronse weet je het als verbannen Leliaert nooit. Goedendag, Jean-Luc. Waarom zouden we eigenlijk niet fusioneren tot Frasnes-Les-Ronse? Met Jean-Luc als burgemeester. Al is de ene Crucke dus de andere niet. Ronsenaar van geboorte Rudi Demotte blijkt van zijn kant inmiddels uitgeweken naar Doornik. Om er de Ronsese fabrieken te gaan subsidiëren allicht. Zullen wij hier ondertussen wel voor zijn verdwaalde Wallonen zorgen. .

Van Walen gesproken, Monseigneur Léonard van Namur dreigt volgens Professor Papologie Rik Torfs door zijn alte kamerat Ratzinger tot Belgische kerkprimaat (tja ik kan het ook niet helpen, zo noemen ze dat) te worden geslagen. In opvolging van Danneels die weer wil bidden. Aartsconservatief, dat is die Léonard al. Nu nog aartsbisschop. En Octopus Dei zit weer op kruissnelheid.

Wat heeft dàt allemaal met Ronse te maken, zal u zich afvragen. Niks, tenzij de deken van Ronse hier dan op zijn beurt dreigt weggeroepen te worden om Léonard te gaan opvolgen in het land van de aardbeien. In dat geval een suggestie voor de opvolging van Monseigneur T'joen. Ronsenaar Mauriske Baekelandt, na zijn Jezus-hit de Mick Jagger van de Rooms-Katholieke Kerk. Ambiance verzekerd, ik verzeker je. Ik heb Maurice al de farandole zien doen voor de Mandolienen. Dat is nog wat anders dan het Tantum Ergo. Maurice en de kanunnik Dewolf aan de micro, het zou wat geven. (Ik zwijg over wat we dàn in onze crypte zouden krijgen).

De expo van 60 jaar Bommels in de Brouwerij toont ons een indrukwekkende collectie parafernalia van de rijke Ronsese carnavaltraditie. Er is echt wel werk van gemaakt. Alles wat de feesten ooit gekleurd heeft, hangt, staat of ligt er. Behalve het blingbling kostuim van Fons-van-de-Victory, de legendarische sultan van De Turken. Een uniek pronkstuk is het origineel van de Bommel aan het station. Er hangt daar tegen de muur ook een machtig mooi werk van de betreurde Jacques Vandewattijne, uit het privébezit van zijn maat Guy Devos die de Bommelsfeesten al decennia lang gestalte geeft. Met immer groeiend succes.

Ho ja, Stefaan De Clerck wordt hier zondagochtend in Ronse om halftien wel verwacht op het nieuwjaarsontbijt van de Ronsiese Tsjeven, in salons Remington. Er zijn boterkoeken en voor de Nieuwe Ronsenaars Croissants. Zowel de brief van Dupont aan Leterme met vraag tot afschaffing van de faciliteiten als de eentalige straatborden van de Cypriaan de Rorestraat worden er uitzonderlijk geëxposeerd. Zondag. Halftien. Ge zijt het niet wijs. Gelukkig Nieuwjaar. Bonne Année. Gelieve me bij deze te verontschuldigen.

Jammer dat Michel Daerden niet is doorgezakt naar de Bommels. Het had een slok gescheeld in d’ambiance. Al is hij volgens sommige bronnen dinsdagavond wel in de Monico gesignaleerd tussen de laatste Bommels. Vermomd als Immaterieel Cultureel Zwerfgoed, van ’t vat. Ien Ronse ees dat iet.