11 januari 2010

EXCLUSIEF NIEUWS

OP EEN ONTROEREND MOOI INITIATIEF
VAN MAURICE BOUCHEZ
DE LAATSTE RONSESE OVERLEVENDE
VAN DE NAZIBEULEN:


RONSE EERT ZIJN NAZI-SLACHTOFFERS
IN CONCENTRATIEKAMP DORA
MET AANGRIJPEND BEELD
VAN NEDERLANDSE KUNSTENAAR JAAP SISPMA
DAT U HIERONDER IN PRIMEUR TE ZIEN KRIJGT


'DE STAD RONSE (België) ter nagedachtenis van de 42 Ronsenaars die in het K.Z. MITTELBAU-DORA gezwoegd en geleden hebben onder het motto der Nazis : « Vernichtung durch Arbeit » en waarvan er 23 in ballingschap het leven lieten.

LA VILLE DE RENAIX (Belgique) à la mémoire des 42 Renaisiens qui peinèrent et souffrirent au K.Z. MITTELBAUW-DORA sous la devise nazie « Anéantissement par le Travail » et dont 23 perdirent vie en déportation.

DIE STADT RONSE (Belgiën) zum Andenken an die 42 Mitbürger die, in der Nazizeit, wie Sklaven gearbeitet und gelitten haben, unter dem Motto : “Vernichtung durch Arbeit” und von welchem 23 in Deportation vergangen sind.'


Het groepsbeeld van de Nederlandse kunstenaar Jaap Sispma (foto) krijgt in april zijn eindbestemming op een sokkel van natuursteen in het nazikamp van Mittelbau-Dora. Het kunstwerk kwam er aanvankelijk in opdracht en op persoonlijk initiatief van Maurice Bouchez, de laatste Ronsese overlever van de nazikampen. De kunstenaar maakte er een sereen en aangrijpend groepsbeeld van drie figuren van dat ik inmiddels al even kon bewonderen.

Naar ik van Maurice Bouchez zelf vandaag kon vernemen, pikt de stad Ronse graag in op dit schitterend initiatief. De stad zou bereid zijn de kosten van het beeld te dragen als een blijvend eerbetoon ter plekke aan alle Ronsese slachtoffers.

I will survive

‘Het beeld staat symbool voor àlle Ronsenaars’, zo vertelt me Maurice Bouchez over zijn prachtig idee. Wanneer ik echter wat aandring bij de man die de nazi-horror heeft meegemaakt, wil Maurice – hoogst bescheiden als hij altijd is geweest en blijven zal – wel toegeven dat de drie personages gemodelleerd zijn op zijn eigen gedeelde ervaring met nog twee andere Ronsenaars die op 24 april 1944 door de Gestapo in hartje Ronse zijn opgepakt. Ze werden meegesleurd naar het stadhuis van Ronse, daarna een nacht lang ondervraagd in het ‘Soldatenheim’ aan de overkant op de Grote Markt (waar nu de horecazaak De Akte huist). Vandaar ging het via Gent in beestenwagons naar de kampen. Zij staan echter, zo benadrukt Maurice, symbool en model voor àlle Ronsese oorlogsslachtoffers.

Zwarte dag

Als laatste ovelevende getuige van de gruwel wil Maurice me daarover het volgende kwijt.

Maurice Bouchez: ‘We waren inderdaad met zijn drieën die dag om pech te hebben. Théootje Devacht en ik werden zelf opgepakt in het Bruulpark. We waren onderweg naar de Glorieux. Er kwam een zwarte limousine van de Gestapo langsrijden. Wat verderop gebeurde hetzelfde met Jean Wauters. Die werd opgepakt toen hij boven de Wijnstraat in de krantenwinkel van de ouders van onze verzetschef Georges Van Coppenolle zijn sportgazet was gaan halen. Jean en ik overleefden de gruwel van de kampen. Théootje niet. Hij stierf in de kampen, de dag voor zijn 21ste verjaardag. Jean is een paar jaar geleden gestorven. Hij heeft ook veel afgezien. Zoals zoveel andere Ronsenaars. Hij was blind.’

Zijn persoonlijke belevenissen in de kampen bewaart Maurice als een strikte privégetuigenis voor zijn kinderen en kleinkinderen die hem hier vaak naar vragen. In de geromanceerde versie ervan zoals beschreven in 'De Nalatenschap' (het romanpersonage 'Victor') kan hij zich perfect vinden, zo wil hij me nog kwijt.

Ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de bevrijding van de concentratiekampen organiseert het Eenheidsfront Ronse een busreis naar de kampen van (10 t.e.m. 13/4/2010). Meer inlichtingen hierover : lucvandevelderonse@skynet.be

Copyright Stef Vancaeneghem.