05 december 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

ONVEILIGHEIDSGEVOEL WORDT AANGEZWENGELD
GEFOCUSTE INFORMATIESTROOM VERPEST DE SFEER
POLITIECHEF SCHIETTECATTE KRIJGT GELIJK
'HET NIEUWSBLAD' BIEDT EXCUSES AAN:
'CIJFERS WERDEN FOUT GEINTERPRETEERD'

'De statistieken van inbraken in voertuigen en diefstallen van voertuigen werden foutief geïnterpreteerd na het piekmoment van inbraken en diefstallen de jongste veertien dagen in Ronse. Onze excuses.'

Zo meldt 'Het Nieuwsblad' heel 'laconiek' op zijn nieuwssite in een antwoord op de vraag van politiechef Roland Schiettecatte aan de hoofdredactie tot rechtzetting van foute cijfers over autodiefstallen in Ronse. (Zie ons vorig bericht).

Dat de krant in haar - regionale- berichtgeving over Ronse constant focust op diefstallen en inbraken en daarbij gerichte (foute) interpretaties niet schuwt die het onveiligheidsgevoel bij de bevolking nog zwaar aanzwengelen, vertroebelt hier al een tijdje de relatie tussen de lokale overheid enerzijds en (een deel van) de pers anderzijds.

De gerichte informatie en - nu dus ook foutieve - interpretatie werpen bovendien een smet op de goede verstandhouding tussen de lokale perscorrespondenten onderling...