03 september 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

TUUPE VUIR RONSE
OP BRUSSELSE KABINETTEN
RONSE ZENDT MANDATARISSEN UIT

RENAIXANCE GROEIT
HIER EN ELDERS
BIJ JONG EN OUD


Dat Minister van Defensie Pieter De Crem uitgerekend in Ronse morgen de honneurs waarneemt voor de 65ste herdenking van de bevrijding is niet helemaal een toeval.
Gemeenteraadslid Ignace Michaux, de lokale jeune premier van CD&V, heeft namelijk sinds kort zijn job als hofdienaar bij Koning Albert II geruild voor een meer inhoudelijke opdracht als kabinetsmedewerker…bij De Crem. Michaux is de coördinator én de drijvende kracht achter het welslagen van de feestelijkheden morgen.

Overigens is Michaux niet de enige die op het moment dat we dit schrijven aangezocht wordt om de Brusselse kabinetten te versterken. Mogelijks komt er daaromtrent zeer weldra nog meer nieuws in dezelfde zin. Al wachten we hier graag nog even op bevestiging van een tweede nieuws dat ons hieromtrent bereikte.

Nu allerlei decreten de rol van de gemeenteraad steeds meer beperken tot het afhaspelen van routineklussen (de raad van maandag duurde minder dan een uur) kan het feit dat jonge lokale mandatarissen van Ronse present tekenen in beslissingscentra alleen maar een bijkomende troef zijn om op diverse fronten tegelijk ‘Tuupe vuir Ronse’ voort te ijveren voor de Renaixance van onze geliefde stad.

Het debat omtrent Ronse is zich overigens helemaal aan het opentrekken naar de Ronsenaars zelf, van hier en (via internet) van elders. Via het web vinden voormalige Ronsenaars zich terug in de liefde voor hun roots die ze fideel blijven koesteren.

Via de Facebook-groep ‘Tuupe vuir Ronse’ scharen inmiddels al meer dan 800 jonge en minder jonge Ronsenaars zich voluit achter de Renaixance van Ronse als tolerante taalhoffelijke stad van de wereld op de grens van culturen, partner in het Eurodistrict van morgen met Lille, Tournai en Kortrijk. Ze worden hierbij aangemoedigd door een aantal markante figuren die ook als niet-Ronsenaars de Renaixance van Ronse willen ondersteunen omdat ook zij Ronse een warm hart toedragen.