14 juli 2009

300.000 KLIKS LATER

Beste lezer(es),

Op de drempel van de zomervakantie begroet ik uw 300.000 ste bezoek. Bedankt om zoveel fideliteit! Uw trouwe en massale respons blijft ook in mindere dagen de sterkste stimulans om altijd door te gaan.

Als ‘auteur van enkele geschriften’ beschouw ik deze blog tevens als mijn ambachtelijk schrijfatelier, parkeergarage voor mijn al dan niet gepubliceerd werk dat u in pdf aan de zijkant vindt.

Als uw waarnemer ter plekke van het Ronsese gebeuren, blijf ik samen met jullie via dit forum ijveren voor de Renaixance van onze geliefde stad Ronse. Samen met u zal ik hier dag na dag blijven doorgaan voor een gastvrije, tolerante en taalhoffelijke stad op de grens van culturen. Klaar als partner voor de Euro-Metropool met Kortijk, Tournai en Lille.

Dit streven krijgt inmiddels ook een – indrukwekkend - verlengstuk op Facebook waar het nu al met nagenoeg 750 vooral jonge maar ook minder jonge ‘ambassadeurs van Ronse’ zijn snelweg baant via de ledengroep van ‘Tuupe vuir Ronse.’ Het is fijn om zien hoe Ronsenaars van elke Ronsese deelgemeenschap daar onze Onafhankelijke Alliantie komen versterken.

We beleven aldus een kantelmoment voor Ronse. De niet meer te stuiten ommekeer naar de Renaixance van het nieuwe Ronse haalt het nu ontegensprekelijk van die vervloeking en vermaledijding van onze geliefde stad buiten de stadsgrenzen door diegenen die onze stad hebben willen banvloeken als ‘minst leefbare stad’.

Ons volgehouden gemeenschappelijk streven dag na dag haalt het steeds meer van het afgezaagd chagrijn en het steriele extreme donkere doemdenken in Ronse zelf.

We gaan samen door. Voor een open en vrank Ronsies streven dat het Strategisch Plan volmondig steunt. Een streven waarvan ik de doelstellingen hierna nog eens voor alle duidelijkheid heel concreet op een rij zet. En waarvan u hier uiteraard als eerste de vorderingen zal kunnen blijven volgen. Dag na dag via deze blog voor alle mensen van goede wil die, zoals u en ik, van onze geliefd Ronse houden.


Aan alle Ronsenaars
van hier en elders
mijn welgemeende dank
en mijn Ronsese groet.


Stef.

GEEN WOORDEN MAAR DADEN
TUUPE VUIR RONSE CONCREET1. Maximale veiligheid voor alle Ronsenaars. Thuis, op straat, in de bank.
2. Correcte klare afspraken met eenieder die in Ronse komt leven .
3. Een fraaie, serene en propere stadskern.
4. Relance van het winkelcentrum met doorsteek van Markt tot Marktje.
5. Renovatie van het Oude Vrije met vrijwaring van ons mooiste erfgoed.
6. STOP-plan met veiliger verkeer voor (S)tappers, (T)rappers, (O)penbaar vervoer en (P)ersonenvervoer in heel Ronse.
7. Ronse tolerante, taalhoffelijke, gastvrije stad op de grens van culturen met Ronse als partner van de Eurometropool Kortrijk, Tournai, Lille.
8. Verdere onsluiting van de stad met een stadsvriendelijke industriële en ambachtelijke ontwikkeling.


HOE WE DAT GAAN DOEN

Door de vastberaden wervende attitude van alle Ronsenaars van goede wil in hun omgeving, verenigingsleven, serviceclubs, netwerk en kring om onze gemeenschappelijke droom van een nieuwe Stad Met Uitzicht op de wereld van nu en morgen steeds verder ingang te doen vinden in alle geledingen van de Ronsese samenleving.


Door onze permanente druk op alle Ronsese gekozenen om steeds het algemeen belang van alle Ronsenaars te doen primeren boven het extreme populisme, het electoralisme, partijpolitiek cliëntelisme en persoonlijk politiek carrièrisme.

Door de permanente promotie van ons geliefd Ronse buiten de stadsgrenzen.
Door onze volgehouden vastberaden wil tot Renaixance van Ronse.

NIEMAND ZAL ONS RECUPEREREN
NIEMAND ZAL ONS TEGENHOUDEN.