13 mei 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

HET GROTE
PORTEMONNEE-RAPPORT
VAN DE STANDAARD:
DIT IS WAT ONZE STREEKPOLITICI
OPSTRIJKEN VAN UW BELASTINGGELD


De Standaard publiceert in een grondig financieel rapport wat de federale, Vlaamse en Europese politici zoal verdienen. We plukken er voor u de streekpolitici uit. Als u de komende dag een handdruk mét smile krijgt als kiezer, weet u wat die waard is. Voor de handjesschudders welteverstaan.


Kopstukken De Croo en De Padt

Herman De Croo gaf de redactie van De Standaard zijn integrale belastingaangifte voor 2007. Toen was hij evenwel nog Federale Kamervoorzitter. Zijn inkomsten voor dat jaar bedroegen in totaal 268.766 euro. Waarvan 262.914 beroepsinkomsten, 2.286 vervangingsinkomsten en pensioen en 2.466 landbouwsubsidies. Zijn aangegeven uitgaven voor dat jaar bedroegen in totaal 217.804 euro. Waarvan 80.064 beroepskosten. Belastingen 100.511 euro. Lokale partij-afdrachten 4.452 euro. Sociale bijdragen 9.704 euro. Andere aftrekken 3.573 euro. Kleine kosten (goede doelen, steunkaarten etc.) 12.000 euro. Daarmee kwam De Croo uit op een netto jaarinkomen van 50.962 euro. Hetzij 4.247 euro per maand.

In zijn toelichting verduidelijkt De Croo dat hij forfaitair belast wordt als landbouwer op het aantal hectaren dat hij uitbaat. Hij laat ook een fruitplantage in seizoenpacht bewerken. Zijn ondervoorzitterschap van Texaf beschouwt hij meer ‘als een venster op de zakenwereld dan als een echt inkomen’.

Herman De Croo: ‘Alle federale en gemeenschapsparlementsleden krijgen elke twee jaar een bezoekje van gespecialiseerde financiële controleurs. Die controle gebeurt in Brussel – ver weg van het thuisfront- op een erg strenge en gespecialiseerde manier. Frauderen met onkostennota’s is vrijwel onmogelijk.’

Herman De Croo verdient tegenwoordig 184.938,50 euro. Waarvan 79.511,99 euro als Kamerlid en nog eens 22.900 euro als Ondervoorzitter van de Kamer. Als Burgemeester van Brakel krijgt hij daarnaast nog eens 54.606,87 euro. Hij draagt 6,4 percent af aan zijn partij, de Open VLD. Hopelijk dienen die dan niet om overlopers van bij De Decker een inkomen te garanderen… Andere inkomsten heeft De Croo als bestuurder van Texaf, als landbouwer en als advocaat.

Zijn Open VLD- partijgenoot Guido De Padt van Geraardsbergen verdient 214.614,18 euro. Waarvan 203.816,28 euro als Minister van Binnenlandse Zaken. Als gemeenteraadslid en OCMW-raadslid van Geraardsbergen krijgt De Padt nog eens 1.249,80euro. Hij draagt naar verluidt 7,5 percent af aan de partij. Al zegt hij zelf dat hij daar geen zicht op heeft. Wie wel nog, tegenwoordig… (Exit Bart Somers?)

Bruno Tuybens van Zwalm

De SP.a politicus uit Zwalm verdient jaarlijks 135.894,38 euro. Waarvan 79.511,99 euro als Kamerlid. Als burgemeester van Zwalm krijgt hij daar nog eens 44.550,03 euro bovenop. Hij staat daarvan 10 percent af aan de partij en bevestigde tegenover de Standaard-redactie deze cijfers.

Cindy Franssen van Oudenaarde

De CD&V politica uit Oudenaarde verdient 102.920,10 euro. Waarvan 79.511,99 euro als Vlaams parlementslid. Als gemeenteraadslid van Oudenaarde krijgt ze daar nog eens 3.095,3 euro bovenop. En als lid van het overlegcomité Gemeenteraad-OCMW nog eens 742,92 euro. Ze draagt hiervan 5,6 percent af aan de partij en heeft geen andere inkomsten. Franssen reageerde niet op de gegevens die de Standaard over haar bijeen wist te sprokkelen.

De burgemeester van OudenaardeMarnic De Meulemeester, de burgemeester van Oudenaarde, verdient 149.347,6 euro. Waarvan 79.511,99 euro als Vlaams Parlementslid. Als burgemeester van Oudenaarde krijgt hij nog eens 55.225 euro. Als bestuurder van Toerisme Oost-Vlaanderen krijgt hij 450 euro. De Meulemeester draagt 7,5 percent af aan zijn partij. Andere, niet nader gespecifieerde inkomsten heeft hij als bestuurder van de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen. De Meulemeester bevestigt al deze cijfers tegenover de redactie van De Standaard.

De redder van Ronse

Erik Tack, de man die u deze –onbezoldigde - blogverslaggeving vanop de perszitjes van de Ronsese gemeenteraad niet gunt, krijgt om zoiets doodleuk publiekelijk (en tegen de grondwettelijk beschermde persvrijheid in) te verkondigen hiervoor zèlf ...van uw en mijn belastinggeld jaarlijks 94.658, 75 euro. Waarvan 79.511.99 euro als Vlaams Parlementslid. Volgens de Wetstraatwatchers van zowel De Standaard als De Morgen in hun recente algemene evaluatie scoorde Tack daar in dat Vlaams Parlement overigens zeer ondermaats.

Als gemeenteraadslid van Ronse krijgt Tack nog eens jaarlijks 3.150 euro. Andere inkomsten heeft hij als huisarts. Erik Tack ‘reageerde nooit’ op de cijfers die de redactie van De Standaard over hem verzamelde, zo meldt de krant.

Van anti-politiek door 'De Standaard' is hier totaal geen sprake. Uitmuntende journalistiek is het. De anti-politiek komt veeleer van politici die zichzelf schaamteloos honoreren met topvergoedingen aan het hoofd van banken, die ondertussen hun rommelkredieten laten indekken door uw en mijn belastinggeld en dan zonder verpinken de vakbonden oproepen om constructief mee te werken aan oplossingen. In alle talen zwijgend over hun zelf geschonken salarisverhoging. Zie het journaal vandaag...