21 april 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

VERKIEZINGSKOORTSAANVAL
TEGEN UW BLOG IN DE GEMEENTERAAD


DE BIZARRE RONSESE WERELD
VOLGENS ERIK TACK


Erik Tack greep gisteravond in de gemeenteraad mijn eerste – aangekondigde - afwezigheid op de persbanken sinds de start van deze coalitie zeer moedig aan om eens heel manhaftig… uit te halen naar deze blog.

Zijn de druiven hem te groen? Dans ik niet naar wens naar zijn pijpen? Is het immer en snelgroeiend succes ervan hem een doorn in het oog? Hoe dan ook: als het van hem afhangt, maken alleen traditionele printmedia deel uit van ‘de pers’.

Dat de nieuwe webmedia en blogs in de Verenigde Staten inmiddels al de traditionele printpers hebben verdrongen en hun opmars ook bij ons niet is tegen te houden, dat hebben zelfs de kranten met hun eigen blogs allang door. Maar dit alles ontgaat deze bizarre man blijkbaar.

Als het dus van Erik Tack afhangt, dienen jullie, nagenoeg 300.000 fidele clickers van De Benieuwde Ronsenaar voortaan liefst verstoken te blijven van de onafhankelijke verslaggeving omtrent Ronse die u hier straks al vijf jaar getrouw leest.

Tack deed zijn hoogst dappere uitval…. tijdens zijn interpellatie over de zogeheten censuur door burgemeester Dupont…. Tja, de kronkelwegen naar het door Tack gedroomde (en gedirigeerde) Ronse zijn echt ondoorgrondelijk. Al is verkiezingskoorts natuurlijk altijd wel een symptoom van rare kwalen. Dat zal elke verslaggever met iets of wat Wetstraatervaring geweten hebben.

Ik dank alvast al diegenen die me vandaag hun diepste verontwaardiging over deze nevelige kronkels van het duistere denken uiten. Zelf heb ik inmiddels met Erik Tack al afgesproken zijn ‘manmoedige uitval’ toe te dekken met de mantel der liefde, voor Ronse.

Geen zorg dus lezer. We zullen hier samen blijven doorgaan voor de Renaixance van ons geliefd Ronse. Uw massaal bezoek is meer dan ooit het sterkste wapen tegen de donkere meanders van het extreme doemdenken en het ‘Tuupe teigen Ronse’ van populisme en extremisme.

(P.S. Miemien kan u vandaag helaas het beloofde verslag van de gemeenteraad niet bezorgen. Eerst was ze langs geen kanten uit haar slaap te krijgen. En nu blijkt ze behoorlijk op haar snor getrapt door mijn verhaal over haar corpulentie. Sleurt ze me hier bij wijze van wraak de ene dooie vogel na de andere in huis. )