19 maart 2009

DE BETALENDE RONSENAAR

HET STRATEGISCH ZWERFVUILPLAN...(Vervolg)
HIERNA INTEGRAAL HET DURE STADHUISTAALTJE…

'PROJECT GECOORDINEERDE AANPAK VAN
ZWERFVUIL, SLUIKSTORTEN EN HONDENPOEP'


'In april 2008 besliste het college van burgemeester en schepenen een project op te starten rond de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten. De titel van dit project is : gecoördineerde aanpak van zwerfvuil en sluikstorten door communicatie, efficiënte reiniging en handhaving - opmaak van plan van aanpak en begeleiding bij uitvoering.

Dit willen we bereiken met dit project:
1. Minder zwerfvuil, sluikstorten en incl. hondenpoep Zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep objectief meten
2. Verbetering van het stadsbeeld en minder ergernis tgv zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep
3.kostenoptimalisatie door
• een goede balans tussen communicatie, reiniging en handhaving
•Efficiënter maken van bestaande reinigingsactiviteiten door onder meer aanpassen bestaande infrastructuur en organisatie (uitwerken van draaiboeken)
•Ontwikkelen van een visie over de inrichting van de openbare ruimte waarbij van bij de aanleg rekening wordt gehouden met het vermijden van zwerfvuil en sluikstorten
•Aanpassen van de bestaande infrastructuur (waar haalbaar) om zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep te verminderen

Er is gestart met een situatieanalyse (nulmeting) op basis van beschikbare gegevens en nieuw veldonderzoek (wat is de toestand nu?). Op basis van de situatieanalyse, de cijfers en de ervaringen wordt een plan van aanpak opgesteld:
•Een communicatieplan voor preventie van zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep – voor de hele bevolking maar ook voor specifieke doelgroepen (wie moeten we bereiken en hoe?)
•Een optimalisatieplan voor de reinigingsdiensten (wie doet wat wanneer op welke manier en wat kost dat in verhouding?) met een lijst van haalbare ingrepen aan de infrastructuur om zwerfvuil en sluikstorten op een structurele manier te verminderen
•Een plan voor gerichte handhaving, opgesteld in overleg met en gedragen door alle betrokkenen

Voor de uitvoering van dit project laten we ons bijstaan door het bureau Beco, dat een grote ervaring heeft met dergelijke projecten. Dit project wordt uitgevoerd met de financiële steun van de Vlaamse Overheid (Samenwerkingsovereenkomst Milieu 2008-2013) en de OVAM (campagne In de vuilbak).

EN HIERNA DE RONSESE REALITEIT
IN DE GEWONE WOORDEN VAN EEN RONSENAAR
OMTRENT ZIJN ERVARING
MET HET NIEUW CONTAINERPARKSYSTEEM…
Thuis een beetje verbouwingen : de badkamer veranderd. Daardoor 2 x 2 maal naar het containerpark geweest met mijn auto (geen "break"). Bij de vierde keer waren mijn 6 punten opgebruikt en mocht (= MOEST)ik reeds 15 euro bijbetalen.
We zijn half maart, en 't gras is nog niet beginnen groeien !
'k Vrees dat het "containerpark" fors gaat uitbreiden ... tot de hele stad !

Goe bezig !
Alain Bouchez.


Commentaar overbodig...