02 februari 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

KRONIEK VAN DE GEMEENTERAAD

DE CAMPING CAR VAN BRIGITTE GODDAER


Als Brigitte Goddaer er eens op uit trekt met pak en zak, dan is dat met de campingcar. Die staat dan dagen vooraf schoon gespoten en gewassen klaar voor de deur op den boulevard. Schepen van Toerisme Gunther Deriemaker moet haar bijgevolg niks meer komen vertellen over overnachtingsprijzen voor kampeerwagens, zoals die in het kjeurig Njederlands heten.

Veertien euro per nacht om je kampeerwagen een nachtje in pakweg Ronse te droppen is veel, zegt Brigitte. En wat heb je daarvoor? Ze zou het graag weten. Voor die prijs, zegt Gunther Deriemaker mag ze de vuile was uithangen en het water daarvan in Ronse lossen. Bovendien mag ze ook al haar vuiligheid achterlaten in speciale containers voor zwervers, bohémiens en romanichellen uit de Seychellen.

Het blijft toch veel geld, vindt Brigitte Goddaer. Zeker als je weet dat je bijvoorbeeld aan de Jeugdherberg maar 16 euro moet betalen . Maar daar moet je je rijdende huisslak dan wel op zacht gras zetten en dus niet op een verharde berm van wel 600 vierkante voor maar acht kampeerwagens . En bovendien mooi afgesloten doch wel niet bewaakt door een concierge, dat niet. Want er wordt nogal eentje ingebroken in campingcars.

Volgens de schepen van Toerisme is zacht gras trouwens totaal maar dan ook totaal niet geschikt voor zware campingcars. Je zakt er met je wielen in weg als het bijvoorbeeld stortregent in Ronse. Begin dan maar eens heel je santekraam weer los te rijden als pakweg de nieuwe waterbekkens aan het Ijsmolen recreatiegebied weer eens overstromen wat altijd mogelijk is. Kijk maar naar al die déluges in het zuiden van Frankrijk tegenwoordig vanwege de opwarming van de planeet. Straks loopt de hele polder onder door een dij(k)breuk in de Van Iseghemlaan in Oostende en dan is uw camping car beestig nat gelijk de Ark van Noach.

‘Pas op veertien euro is maar een richtprijs van de hogere overheid. We zijn wij niet verplicht om zo hoog te gaan. En daarbij we kunnen er wel een paar voordelen aan koppelen.’

Het blijft veel, vindt Brigitte. Want dan staat ge daar met uw rijdend huis nog ver buiten de stad. Als ge bijvoorbeeld in de stad dan zelf eens wilt gaan eten in een pittabar of iets wilt halen uit de nachtwinkel, dan moet ge helemaal van aan de camping te voet naar ginder. Tenzij ge vooruitziende zijt geweest en ge de beschikking hebt over een plooifietsken uit den Hema.

Acute Mandatitis: expansie van de portefeuille

Met de gezellige bespreking van het toeristisch beleidsplan toert de gemeenteraad aldus in ijltempo van punt nul naar punt zestien. Onderwijl deelt de meerderheid andermaal een paar bijkomende winstgevende mandaten uit aan zichzelf bij het Solva. Dat is de zeer solvabele naam voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie. Dit voornamelijk ter bevordering van de expansie van de portefeuille van gemeenteraadsvoorzitter Jan Foulon, burgemeester Luc Dupont en eerste schepen Gunther Deriemaker.

Er worden onderwijl ook wat rooiplannen goedgekeurd in de Hendrik Consciencestraat. Nieuwe riolen aan de Kloef. Onteigeningen in de Wolvestraat voor De Nieuwe Leie. Collectorwerken aan de Sint-Martensbeek. Ondergrondse verlichting in de Constantin Meunierstraat. Een nieuw car-washproject op de hoek van de Vierde Maartlaan en de Leuzesteenweg (met drankshop, snacks, literatuur en onderhoudsproducten). En tenslotte bij algeheel akkoord een verhoging van de eindejaarstoelage van het stadspersoneel met 250 euro .

Spoorloos dossier

Waarop Rudi Boudringhien in het vragenuurtje meldt dat de oprit naar de stedelijke begraafplaats er schabouwelijk slecht bij ligt (en de dierbare overledenen zelf ook). Er aan de Savooistraat een peute gevaarlijk onverlichte klinkers liggen te blinken op straat. De uitrit van de ambachtelijke zone naar de Steenweg op Doornik al helemaal niet verlicht is. Laat staan ambachtelijk.

Schepen Deworm heeft dat zegge en schrijve drie jaar geleden al eens gesignaleerd aan het Vlaams Gewest. Het dossier was daar spoorloos. Nu hebben ze het teruggevonden. En dus zal het licht gaan schijnen in de duisternis. Hopelijk neemt de duisternis het aan.

Tom Deputter wil van Pol Kerckhove als OCMW-voorzitter weten of we als Ronsenaars veel geld kwijt zijn aan de chute van de Dexia-aandelen. Zijt dat zeker. Misschien wel 400.000 euro. In elk geval serieus veel geld. Dus komt er een begrotingswijziging. Deputter wil ook wel eens dat jaarlijks rapport van de klachtendienst zien. Ha ja, want dat hadden ze hem toch beloofd. Hij gaat het krijgen, belooft Jan Foulon. Veel beloven…

Van schepen Nedia Gmati-Trabelsi wil Tomtsje Deputter horen wanneer dat minderhedenplan nu in de commissie wordt besproken. Op 19 maart om 19 u. Zoals het er nu naar uit ziet en zonder tegenbericht in de Brouwerij, preciseert schepen Nedia.

De eerste gemeenteraad van 2009 zou ook wel een de kortste van 't hele verkiezingsjaar kunnen zijn. Minder dan een uur. Volgende raad op 9 maart. Voor alle duidelijkheid: de blondine op onze illustratie is nièt Brigitte Goddaer. Het is evenmin haar campingcar, van op den boulevard.