03 augustus 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

VOORZITSTER CAROLINE GENNEZ SCHRIJFT ONS TERUG:

‘SP.A MOET OOK IN RONSE RAMEN EN DEUREN OPEN GOOIEN’


Onlangs schreven we in deze kolommen een open brief naar Caroline Gennez (De Benieuwde Ronsenaar van 8.7.) waarin we de verstarde macht van de oude lokale clans van haar partij hier in Ronse hekelen. Machtsfiguren die via intense netwerking elke echte vernieuwing in de weg staan ten voordele van hun eigen machtsposities en die van hun nazaten, vrienden, ‘broeders’ en kennissen… De nationale voorzitster van Sp.a schrijft ons hierop wat volgt:

‘Een jong sp.a gemeenteraadslid uit uw regio wees me op uw blog. Best interessant om te lezen. U hebt gelijk dat jongeren voldoende ruimte in onze partij moeten krijgen. Bij mijn verhuis naar Mechelen heb ik meteen de ramen en deuren van de partij opengegooid. Ik hoop dat dit ook mogelijk is in Ronse. Ook nationaal moeten we dit verder doen. Als sociale partij moeten we met zoveel mogelijk mensen in discussie treden. Een open discussie zonder taboes. We maken dit ook concreet, zo organiseren we op 18 oktober een visiecongres met discussie rond verschillende thema's. Iedereen is welkom!’

Caroline Gennez