06 juni 2008

DE GEKLEURDE RONSENAAR

CULTUURRAAD COUNTERT CREATIVITEIT…

KINDEREN MOGEN SCHOOLRAMEN NIET KLEUREN
ROOD IS
DE KLEUR
VAN DE
SCHAAMTE


De Ronsese Cultuurraad vindt dat de fel gekleurde ramen van basisschool Glorieux aan de Bruulkant niet kunnen. Dat meldt onze collega Marc De Venter in Het Laatste Nieuws vandaag. De Ronsese Cultuurraad voelt zich zowaar geroepen om het schoolbestuur daarover in een brief te berispen. Lees dit twee keer, u leest het goed.

‘Omdat de gevel met een kakofonie aan kleuren in de historische kern ligt’, vindt de Cultuurraad. ‘Maar kinderen houden van kleuren', antwoordt schooldirecteur Henk Dhondt van de Basisschool Gorieux in de bovenvermelde krant .

Henk Dhondt: ‘De school wil haar kindvriendelijkheid gewoon accentueren. Vandaar dat we kozen voor felle tinten van groen, blauw en rood. We willen gewoon kindvriendelijk zijn, want kinderen houden van kleuren. Waarom zouden we met dit kleurproject schade toebrengen aan de historische stadskern?’

De Vrijheid beknotten....

Marc De Turck, de voorzitter van de Culuurraad en zijn companen zien dat dus anders .

De Turck:‘Er is hierover geen enkele gemeentelijke verordening. Binnen de Cultuurraad hebben we enkel onze mening vertolkt. De stad Ronse wil de Vrijheid, het historische centrum van de stad herwaarderen. Het past dan ook niet dat in die historische zone met dergelijke kleuren wordt gewerkt. We zullen dan ook als Cultuurraad niet nalaten om in een brief aan het schoolbestuur daarop te wijzen. Verder zullen we er bij het stadsbestuur op aandringen dat er toch enige reglementering komt voor werken en schilderwerken in dit stadsgedeelte. Als iedereen zomaar zijn eigen willetje gaat doen, blijft er van De Vrijheid niets meer over.»

....Met pietluttigheden.

Henk Dhondt vindt het niet kunnen dat de Cultuurraad zich zo laat opmerken.

Henk Dhondt: ‘We hebben de schilderwerken met de leerkrachten en het oudercompité besproken. Omdat de ramen dringend een schilderbeurt nodig hadden, konden we die natuurlijk weer een wit tintje hebben gegeven. Maar leerkrachten en leerlingen waren het erover eens dat we op die manier een fris kleurtje aan onze school geven. Zo benadrukken we dat we alle mogelijke inspanningen leveren om minder begaafde of kansarme kinderen alle kansen te geven.'

'Eigenlijk stoort het mij dat de Cultuurraad zich met zulke pietluttigheden gaat bezighouden. En eigenlijk gaat het maar over de paar ramen op het gelijkvloers van de school. Wat voor schade zouden die kleuren nu kunnen toebrengen aan de stadskern? We zouden de kleuren niet combineren aan onze eigen woningen, maar voor een kindvriendelijke school moet dat kunnen.’

Misschien kan de Cultuurraad zich beter eens afvragen of die Breugelmuur aan de overkant eigenlijk nog wel past in het historisch centrum? Of zich zelf veeleer bezighouden met het herkleuren van de…Zottenmuur aan de Oude Vesten. Dit bij wijze van bezigheidstherapie...

Kids, haalt al uw kleurborstels, uw pastels en al uw kleurenpaletten boven! En zet die kleurloze cultuurmandarijnen met zijn allen maar eens dik in de verf!