12 juni 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EXCLUSIEF NIEUWS

STICHTING INVESTEERT FORS IN NIEUWE BRASSERIE

MET EETGELEGENHEID EN VERGADERRUIMTES

GECHARMEERD DOOR RENOVATIE RONSESE MARKT


IN VOORMALIG HUIS NOTARIS DELOUVROY


De Stichting ‘Demeures & Châteaux’ investeert fors in een nieuwe Brasserie annex Eetgelegenheid op de Ronsese Grote Markt. Op de verdieping komen vergaderruimtes. Dit (letterlijk en figuurlijk) exclusief nieuws voor Ronse is ons zopas door burgemeester Luc Dupont bevestigd. De investering komt er in de ex-woonst van gewezen notaris Jacques Delouvroy voor het laatst bewoond door ex-schepen Annie Blanckaert. Alleen al de restauratie van de oude patriciërswoning wordt geschat op nagenoeg 1 miljoen euro.

Het is een mooie story die hoop geeft op de Renaixance van Ronse en het welslagen van het Strategisch Plan. Achter de nogal besloten ‘Stichting Demeures & Châteaux zit’ ene Monsieur Lambert (geen Ronsenaar). Het zou gaan om een kapitaalkrachtig heerschap met bijzondere voorliefde voor het zorgvuldig restaureren van kastelen en grote woningen her en der te lande.

Onder de indruk van de Markt

Toen monsieur Lambert een tijdje geleden Ronse bezocht, was hij danig onder de indruk van de geslaagde restauratie van het Marktplein. Als eigenaar van (ondermeer) de vroegere woonst van notaris Delouvroy vatte hij het plan op om dit huis een nieuwe toekomst te geven zodra het huurvrij zou zijn.

Toen Annie Blanckaert de woning verliet, vond hij meteen twee enthousiaste zakenpartners. Onder wie, voor zover we konden vernemen, Steven Spileers van de welbekende gewezen Ronsese drankhandel.

Sinds een zestal maanden is de restauratie volop aan de gang. Ze is ook al zichtbaar in de hernieuwde dakstructuur. Wanneer de Brasserie opent, kon bij navraag ten stadhuize nog niet worden vernomen.