04 april 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR


KLINIEK-INGENIEUR LACHT BUURT BRUTAAL WEG

‘ONZE APPARATUUR WORDT ER NIET DOOR VERSTOORD...’

Te gek voor woorden. Met het argument ‘dat zijn apparatuur er niet door gestoord wordt’ probeert Luc Hantson, directeur planning & logistiek van het Algemeen Ziekenhuis van de Zusters van Barmhartigheid de 90 bezwaarschriften van een hele Kliniek-buurt tegen de verhoogde straling van nog nieuwe GSM-antennes brutaal van tafel te vegen.

Hij doet dat in een gesprek met onze collega Fernand De Vos van Het Nieuwsblad en Het Volk die vandaag in die kranten en in De Standaard inpikt op ons bericht van gisteren.

Het ontgaat de ingenieur van de Kliniek blijkbaar totaal dat het in deze gaat om de gezondheid van mensen door blootstelling aan verhoogde straling. Niet om het veilig stellen en degelijk functioneren van zijn apparatuur.


Luc Hantson die ervaring heeft met het wegwuiven of minimaliseren van (bijvoorbeeld) geluidshinder door de kliniek en het negeren van buurtklachten ten stadhuize daarover, bestaat het om daarnaast nog eens te sneren naar de buurtbewoners zelf omdat ‘ze nooit eerder bezwaren hebben geuit’. Liever dan hun klachten (overigens degelijk onderbouwd door ingenieurs) eens zelf ten gronde onder ogen te willen zien.

Tongen komen los

De Benieuwde Ronsenaar krijgt inmiddels nog wel andere verhalen binnen. Verhalen van insiders die ons leren dat de buren van de Kliniek noch lessen hoeven te krijgen, noch geheven vingertjes hoeven te nemen omtrent procedures en openbare onderzoeken.
Toch niet van een Kliniek die, zo wordt ons gemeld, bordjes omtrent commodo en incommodo al eens laattijdig plaatsen wil. Dan nog liefst op vrijwel onzichtbare plaatsen. Borden die bovendien toevallig meteen door de wind weer worden neergelegd.

Het ziet er inmiddels ook naar uit dat ons verhaal omtrent de antennes de tongen los krijgt omtrent een beleid dat zich oppermachtig waant. En dan niet alleen als het erom gaat de leefbaarheid van de Ronsenaars uit buurt te respecteren.
Ook in het omhoog jagen van de bloeddruk van zijn personeel en het omspringen met ‘de paria’s’ van het Burgerlijk Hospitaal bereiken ons op zijn minst verrassende getuigenissen die niet echt bulken van Barmhartigheid. Doch dit geheel terzijde.

Ten gronde worden bij dit alles de bezwaren van 90 buurtbewoners vooral heel handig ontweken: met name het gevaar van de bijkomende gevaarlijke straling.
Het gaat hier over stralingsgevaar voor de mensen. Ook al werkt de apparatuur perfect. Tegen de ziekte van Alzheimer, één van de risico’s van dergelijke straling is overigens zelfs geen perfect werkende apparatuur opgewassen...

Maar eer ook dit stralingsgevaar weer hautain wordt weggelachen, doet de Kliniek er misschien goed aan het getuigenis op te vragen van professor Moschalkov in het Vlaams Parlement. De man is professor aan de Katholieke Universiteit Leuven…


( Onze foto. Applaus voor Luc Hantson. Hier naast zijn werkgeefster Zuster Magdaleen).