03 april 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR


KLINIEK PLANT GSM-MASTEN

BOVEN HOOFD VAN ZIJN PATIENTEN

MASSAAL PROTEST VAN BUURTBEWONERS

90 BEZWAARSCHRIFTEN BIJ STADSSECRETARIS

RONSE: GENIETEN IN HET GROEN VAN STRALING


De bewoners van Hogerlucht en omgeving hebben 90 individuele bezwaarschriften ingediend ten stadhuize tegen de plannen van de kliniek om – op vraag van Mobistar – 3 nieuwe antennes en 1 gerichte antenne boven het hoofd van de patiënten en die van de buurtbewoners te laten stralen. De lijst van individele bezwaren is maandag door de stadssecretaris, Linda Vandekerkhove, afgetekend.

De buurt is de overlast door de kliniek (straling, geluidsoverlast, parkeerproblemen en verkeersstrop naar kribbe en school) grondig beu.

In hun bezwaarschriften wijzen de verontwaardigde buurtbewoners op de schadelijke invloeden van elekro-magnetische straling. Hieronder publiceert de Benieuwde Ronsenaar daarvan de meest frappante bijwijlen onthutsende passages.

We zijn alvast heel benieuwd naar de reactie van de ingedommelde bestuurspartij Groen! in de gemeenteraad. Nu het asbestgevaar is geweken, de straling…


Alzheimer, geheugenverlies, slaapstoornisssen….

‘Het gebruik van GSM is reeds jaren ingeburgerd, maar de schadelijke invloeden van haar elektro-magnetische straling op het menselijk lichaam worden meer en meer duidelijk. Op 24 januari 2008 is in het Vlaams parlement een hoorzitting geörganiseerd over de gevolgen van elektromagnetische straling op onze gezondheid. Professor Moshchalkov (KUL) stelde er dat geheugenverlies, oververmoeidheid, slaapstoornissen en de ziekte van Alzheimer als gevolgen duidelijk worden. Hij pleit daartoe voor een verstrenging van de huidige normen met een factor 100 tot 1000.

De hoge stralingsdosissen die de omwonenden ononderbroken krijgen zorgen voor een verhoogd risico op geheugenverlies, oververmoeidheid, slaapstoornissen en de ziekte van Alzheimer zoals hierboven aangegeven.

In het algemeen belang van omwonenden, werkenden en zieken, en zonder bewijs van de niet-schadelijkheid is een voorzichtig omspringen met elektromagnetische straling aan te raden.'

'Hierin zou ook iedere kliniek een voorbeeldfunktie moeten nastreven.'

Gegevens over de stralingssterkte ontbreken.

'Gegevens van de stralingssterkte ter plaatse van de omliggende bewoners en verder liggende bewoners, waarbij rekening gehouden wordt met de uitgezonden straling van de bestaande en de geplande masten samen ontbreken. Door het gelijktijdig uitbaten van al deze masten samen verhoogt de straling die de omwonenden ondergaan aanzienlijk. Ook hierdoor kan niet gecontroleerd worden als bij de omwonenden de veroorzaakte straling binnen de geldende normen valt.'

Ontbreken van onderzoek naar alternatieven.

'De aanvrager dient andere mogelijke plaatsen voor de masten te evalueren en de impact ervan na te gaan. In dit verband kunnen de verschillende sites (op het grondgebied van Ronse of op het grondgebied van omliggende gemeenten) die in gebruik zijn, of die in vergunning zijn onderzocht worden.'

Bewoners willen negatief advies van burgemeester

‘Wij durven er op rekenen dat het college van burgemeester en schepenen, geconfronteerd met dit protest een negatief advies verleent aan de bevoegde overheid’, aldus de buurtbewoners.

‘De mogelijke gezondheidsschade als gevolg van de elektromagnetische straling kan overigens niet enkel worden ingeroepen door de omwonenden, maar ook door de stad die in het kader van haar opdracht van algemene politie ook verantwoordelijk is voor het behoud van de volksgezondheid, en die in het kader van haar profilering steeds het groene en gezonde karakter van haar grondgebied hoog in het vaandel draagt.’

Sedert de overname van het burgerlijk ziekenhuis gedraagt de kliniek zich steeds meer als een oppermachtige moloch die zich nauwelijks wat aantrekt van de klachten in de buurt. De kliniekbuurt overweegt dan ook de oprichting van een permanent gestructureerd actiecomité om systematisch en gegroepeerd de buurtblinde expansiewoede van de kliniek terug te dwingen tot de wettelijke toelaatbare normen en - dat vooral - op een ethisch aanvaardbare en leefbare mensenmaat. Stralingsmasten boven het hoofd van zieken en constante geluisoverlast zijn voor een kliniek alvast van ethisch zeer twijfelachtig allooi...