08 april 2008

BEAU MONDE


IEN
ROONSE
EES
DAT IET

ERKENNING
KOMT ER
NA HALF
MILLENNIUM


RONSENAAR
CYPRIAAN
DE RORE


DE KAPELMEESTER VAN SAN MARCO


Unieke lotsbestemming

•1515/1516: geboren in Ronse
•ca. 1540(?)-1545: vermoedelijk verblijf in Venetië in de kring van Willaert
•1545/1546-1559: kapelmeester aan het hof van Ercole II d'Este, hertog van Ferrara
•1558 en 1559: bezoek aan zijn ouders in Vlaanderen
•1560-1563: in dienst van Margaretha van Parma in Brussel en haar echtgenoot Ottaviano Farnese in Parma
•1563-1564: opvolger van Willaert als kapelmeester aan de San Marco in Venetië
•1564-1565: opnieuw in dienst van Farnese in Parma
•september 1565: overlijden in Parma


Meer over Cypriaan De Rore vind je
op een aparte webstek:
www.cypriaanderore.be

TICKETS EN KAARTEN UNIEK CONCERT:
DIENST CULTUUR 055 23 28 01
Ook via: cultuur@ronse.be